Akce varhany

Příprava projektu: od srpna 2011

Finanční sbírka: prosinec 2011 až červen 2014

Výběrové řízení na zhotovitele: prosinec 2012 až únor 2013

Zahájení restaurátorských prací: duben 2013

Předpokládaný termín dokončení díla: červenec 2015

Celkové očekávané náklady: 1.900.000,- Kč

Proinvestováno: 1.446.765,- Kč

Schválená půjčka: 250.000,- Kč (splatnost do konce r. 2016)

Na základě výběrového řízení se hlavní části zakázky ujme pan Petr Stehlík z Hodonína. Restaurování skříně si vzala za úkol paní Miroslava Trizuljaková ze Seničky. Výměnu dřevěné podlahy na kůru provedla firma Kovast z Bílska. Novou elektroinstalaci postupně realizuje pan Hubáček z Dubčan a stavbu mohutného lešení odborně zajistil pan Rozsypal se Senice na Hané.

 


Poděkování sponzorům

Milí přátelé díla obnovy varhan ve farním kostele,

bez Vaší velkorysé pomoci bychom se nikam nedostali.

Ať tedy Pán, který dobře zná možnosti i úmysly všech lidí,

bohatě odplatí Vaši štědrost. 

2011

FARNÍCI – 13.616,- Kč

 

2012

FARNÍCI a ostatní ANONYMNÍ DÁRCI – 301.140,- Kč 

 OBEC SENICE NA HANÉ – 10.000,- Kč

 

2013

FARNÍCI a ostatní ANONYMNÍ DÁRCI – 212.744,- Kč 

MINISTERSTVO KULTURY přes ORP LITOVEL – 100.000,- Kč

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO SENICE NA HANÉ – 100.000,- Kč

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ – 80.000,- Kč

ROZVOJOVÁ AGENTURA ARS – 20.000,- Kč

OBEC SENIČKA – 19.500,- Kč

JMENOVANÍ PODNIKATELÉ – 37.000,- Kč 

TRIZULJAKOVÁ MIROSLAVA (Senička)

TOBIÁŠ JOSEF st. (Senice)

TOBIÁŠ JOSEF ml. (Senice)

MUDr. HUSIČKA JOSEF (Náměšť)

MUDr. MARTÍNEK KAREL (Senice)

AUTODOPRAVA – SEKANINA JIŘÍ (Senička)

ŘEZNICTVÍ – SMIČKOVÁ MARTA (Senička)

POTRAVINY ALFA – TROJANOVÁ ALENA (Senice)

 

2014

OLOMOUCKÝ KRAJ – 300.000,- Kč

MINISTERSTVO KULTURY přes ORP LITOVEL – 282.000,- Kč

OBEC SENICE NA HANÉ – 150.000,- Kč

FARNÍCI a ostatní ANONYMNÍ DÁRCI – 83.500,- Kč

ADOPCE VARHANNÍCH PÍŠŤAL – 154.000,- Kč

IVAN CIGAN (Hlučín)

BOŽENA VYCHODILOVÁ (Senice)

MARIE HRACHOVINOVÁ (Senička)

ANONYMNÍ DÁRCE (Zlín)

IMELDA CARUZZI (Týn nad Bečvou)

ANONYMNÍ DÁRCE (Zlín)

MILADA ŠTEFANOVÁ (Senička)

MARIE LAJCHMANOVÁ (Senice)

ANNA ŠTAFOVÁ (Senice)

LADISLAVA VYBÍRALOVÁ (Senice)

BOŽENA KRYLOVÁ (Senice)

MARIE COUFALOVÁ (Senice)

ONDŘEJ & ZUZANA KAŠTOVŠTÍ (Klimkovice)

P. TOMÁŠ KLÍČ (Senice)

STANISLAVA ZAPLETALOVÁ (Senice)

FRANTIŠKA PLUSKALOVÁ (Senička)

VLADIMÍR & JAROSLAVA PYTLÍČKOVI (Senice)

MARTIN & PETRA OBŠELOVI (Senice)

JOSEFA COUFALOVÁ (Střeň)

STANISLAV ŠTAFA (Slatinice)

JOSEF & MARIE HRACHOVINOVI (Senice)

LUDMILA VAŘECHOVÁ (Senice)

LUDMILA PYTLÍČKOVÁ (Senice)

MARTA VYKYDALOVÁ (Senice)

ZDENA SKALIČKOVÁ (Kroměříž)

JAN & VLADIMÍRA SPURNÍ (Dubčany)

MARIE POLISOVÁ (Senice)

RODINA PŘICHYSTALOVA (Senice)

ANONYMNÍ DÁRCE (Senice)

NADĚŽDA KREJČÍ (Senice)

ELIŠKA DOSTÁLOVÁ (Senice)

ALENA NAKLÁDALOVÁ (Senice)

VLADIMÍR PYTLÍČEK (Senice)

LUDMILA POLISOVÁ (Senice)

VÁCLAV & RŮŽENA KLÍČOVI (Prostějov)

ŘK FARNOST ŽERANOVICE

ZDENĚK & LUDMILA ŠTAFOVI (Senice)

PETR & ALŽBĚTA SKOPALOVI (Senice)

SVATOPLUK KOVAŘÍK (Olomouc)

JAROSLAVA GRECMANOVÁ (Senice)

RODINA ROZSYPALOVA (Senice)

MIROSLAV & EVA SOLOVŠTÍ (Senice)

RODINA ŠTEFANOVA (Senice)

MARIE FIŠAROVÁ (Senice)

RODINA ZATLOUKALOVA (Senice)

VOJTĚCH & LUDMILA BLAŽKOVI (Senička)

ANNA PAVLÍKOVÁ (Senička)

PAVEL & MARCELA NEZVALOVI (Senička)

RODINA JAHODOVA (Senice)

RODINA KOUPILOVA (Senice)

RODINA DOLÁKOVA (Senice)

PAVEL & LUDMILA ŠTEFANOVI (Senička)

JMENOVANÍ PODNIKATELÉ – 40.000,- Kč

VÁPENKA VITOUL (Mladeč)

TOBIÁŠOVÁ MILOSLAVA (Senice)

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC

REPASE NÁBYTKU – ZAJÍČEK MILOSLAV (Senice)

KONEČNÝ TOMÁŠ (Loučany)

 TRAFIKA – NAKLÁDALOVÁ ALENA (Senice)

ZAHRADA OLOMOUC

TONY SHOP – SOŠKA ROBERT (Valašské Klobouky)

SCHIFF UND STERN (Senice)

 


SBÍRKA NA VARHANY BYLA UZAVŘENA V MĚSÍCI ČERVNU 2014. DĚKUJEME!