Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 20. neděli v mezidobí

V neděli 14.8.  je v Cholině hlavní pouť.  Mši sv.  v 8 hod.  bude mít P. Martin, v 10 hod.  pan děkan P. František Urban.  Odpolední mši sv.  v 15 hod.  bude sloužit tradičně novokněz P. Lukáš Gelnar.  Po mši sv.  bude udělovat novokněžské požehnání.

Celý příspěvek

Slavíme 19. neděli v mezidobí

V neděli 14.8. bude v Cholině hlavní pouť. Mši sv. v 8 hod. bude mít P. Martin, v 10 hod. pan děkan P. František Urban. Odpolední mši sv. v 15 hod. bude sloužit tradičně novokněz P. Lukáš Gelnar. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.

Celý příspěvek

Slavíme 18. neděli v mezidobí

P. Martin je na dovolené (do 6.8.). Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Roman Vlk z Laškova (mob.: 739 523 415). Na něho se obracejte v případě vyřizování pohřbů nebo zaopatřování.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic