Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 3. neděle velikonoční

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření, po mši sv. svátostné požehnání.

Celý příspěvek

Slavíme Květnou neděli

Květnou neděli začíná Svatý týden. Zelený čtvrtek – dopoledne v katedrále Missa chrismatis, při které biskup světí oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Večer mše sv. na památku Poslední večeře. Velký pátek – den smrti našeho Pána, proto je v tento přísný půst (půst od masa a půst újmy). V tento den se neslaví mše sv., konají se velkopáteční obřady (bohosl. slova, uctívání kříže, sv. přijímání). Bílá sobota – den, kdy Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu. Večer oslavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání při Velikonoční vigilii (slavnost světla, bohoslužba slova, křestní bohoslužba a eucharistická bohoslužba). Neděle velikonoční – největší křesťanský svátek, oslava zmrtvýchvstalého Pána, vítěze nad smrtí.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic