Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 20. neděli v mezidobí

V neděli 14.8.  je v Cholině hlavní pouť.  Mši sv.  v 8 hod.  bude mít P. Martin, v 10 hod.  pan děkan P. František Urban.  Odpolední mši sv.  v 15 hod.  bude sloužit tradičně novokněz P. Lukáš Gelnar.  Po mši sv.  bude udělovat novokněžské požehnání.

Celý příspěvek

Slavíme 19. neděli v mezidobí

V neděli 14.8. bude v Cholině hlavní pouť. Mši sv. v 8 hod. bude mít P. Martin, v 10 hod. pan děkan P. František Urban. Odpolední mši sv. v 15 hod. bude sloužit tradičně novokněz P. Lukáš Gelnar. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.

Celý příspěvek

Slavíme 18. neděli v mezidobí

P. Martin je na dovolené (do 6.8.). Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Roman Vlk z Laškova (mob.: 739 523 415). Na něho se obracejte v případě vyřizování pohřbů nebo zaopatřování.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Koncert Václava Hudečka

kostel Náměšť na Hané, sobota 03.12.2022 v 19 hodin

 

Adventní koncert

kostel Cholina, neděle 11.12.2022 v 16:30 hodin. vystupuje pěvecký sbor Olio z Olomouce

 

Předvánoční sv. zpověď

kostel Senice, sobota 17.12.2022, 14 – 15 hodin