Slavíme 3. neděli velikonoční

Na příští neděli vychází sbírka na opravy


V pátek 19. 4. bude v Cholině setkání seniorů u paní Navrátilové.


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 14.4. 3. neděle velikonoční Senice
08:00
Za Marii a Františka Šindelářo- vy a za dar zdraví a Boží pože- hnání pro rodinu Šindelářovu a Endelovu
Cholina
09:30
Za Ludmilu a Zdenka Hubáčko- vy  a živou rodinu
Náměšť
11:00
Za Miroslava Lučku, rodiče a sourozence
po 15.4. František
14:00
út 16.4.
st 17.4. Náměšť
17:00
Za rodinu Večeřovu
Senička
18:00
čt 18.4. Cholina
17:00
Za Pátera Josefa Faksu
19.4. Senice
18:00
Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
so 20.4. Bílsko
17:00
Za přátele, jejich rodiny a duše v očistci
ne 21.4. 4. neděle velikonoční Senice
08:00
Na poděkování za 20 let spo- lečného života  prosb o Boží požehnání pro rodinu Svozilo- vu a Grézlovu
Cholina
09:30
Za živou a rodinu Grézlovu a Kutých
Náměšť
11:00
Za Vojtěcha Ošťádala, man- želku, rodiče a 3 dcery