Slavíme 4. neděli velikonoční

V Náměšti se na květiny vybralo 3000 Kč


V Náměšti bude ve středu v 18.45 hod setkání Pastorační rady


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 21.4. 4. neděle velikonoční

Neděle Dobrého pastýře

Senice
08:00
Na poděkování za 20 let spo- lečného života prosb o Boží požehnání pro rodinu Svozilo- vu a Grézlovu
Cholina
09:30
Za živou a rodinu Grézlovu a Kutých
Náměšť
11:00
Za Vojtěcha Ošťádala, man- želku, rodiče a 3 dcery
po 22.4. Svatého Vojtěcha biskupa Loučany
18:00
út 23.4.
st 24.4. Náměšť
17:00
Za rodinu Mucovu
Senička
18:00
čt 25.4. Svátek sv. Marka evangelisty Cholina
17:00
Za Ottu Sekaninu a 2 rodiče
26.4. Senice
18:00
Za rodiče Grézlovy s prosbou o Boží požehnání pro ž. rodiny
so 27.4. Bílsko
17:00
Za Marii Skyvovu a manžela
ne 28.4. 5. neděle velikonoční Senice
08:00
Za živé a farníky
Cholina
09:30
Za Marii a Benedikta Navrá- tilovy, vnuka a duše v očistci
Náměšť
11:00
Za Antonína Doláka, manž., syny, vnuky, vnučku a zetě