Slavíme 5. neděli velikonoční

V pátek bude v Senici mše svatá v 8:00 hodin ráno.


V sobotu mše svaté nebudou.


Příští neděli si všimneme dětí v rámci první neděle v měsíci.


Sbírku příští neděle odvedeme na účel – pomoc  pronásledovaným křesťanům.


Sbírky na opravy:
Senice 7 580 Kč / Senička 340 Kč / Cholina 8 460 Kč / Bílsko 2 870 Kč / Náměšť 7 607 Kč //   Pán Bůh Zplať


Rozpis k aktivitě „Jak přečíst bibli za jeden rok“ na další dva měsíce je na stolečku vzadu (na dubena květen – je měsíční skluz).


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 28.4. 5. neděle velikonoční Senice
08:00
Za živé a farníky
Cholina
09:30
Za Marii a Benedikta Navrá- tilovy, vnuka a duše v očistci
Náměšť
11:00
Za Antonína Doláka, manž., syny, vnuky, vnučku a zetě
po 29.4. Sv. Kateřiny Sienské František
14:00
út 30.4.
st 1.5. Kaple sv. Josefa Senice
08:00
Ke cti svatého Josefa za farní- ky našich farností.
Náměšť
17:00
Senička
18:00
čt 2.5. Památka sv. Atanáše biskupa a učitele církve Cholina
17:00
Za Drahomíru Bauerovu, manžela a rodiče
3.5. Svátek Filipa a Jakuba apoštolů Senice
08:00
so 4.5.
ne 5.5. 6. neděle velikonoční Senice
08:00
Za Stanislava Štafua  živou rodinu Štafovu
Cholina
09:30
Za P. Jaroslava Studeného, rodiče Hubáčkovy, Vykydalovy a živou rodinu
Náměšť
11:00
Za rodinu Wardzalovu a za živou i rodinu Poučovu
Májová u Svaté Vody
Cholina 15:00 Sejdeme se na kopci u Dvorku a půjdeme na místo.