Akce pro děti a mládež

Tříkrálové koledování

První víkend v lednu patří už tradičně koledě pro Charitu. Kdo by chtěl u nás chodit ve skupince, ať si to předem domluví s vedoucími. V Senici se koledování koná v sobotu dopoledne a v Seničce v neděli, která je nejbližší svátku Zjevení Páně (6. ledna).

Dětská mše svatá

Každou první neděli v měsíci mimo letní prázdniny se děti mohou těšit na to, že jim bude dán při mši svaté větší prostor, než tomu obvykle bývá. Schola si pro tuto příležitost připravuje speciální písničky. Prosíme rodiče, aby s dětmi nezůstávali v zadní části kostela.

Udílení svátosti biřmování

Biřmování přijímá věřící křesťan jen jednou v životě, a to nejlépe ve věku, kdy začíná přebírat plnou zodpovědnost za vlastní rozhodování. Bez tohoto daru není nikdo způsobilý k plnění svého křesťanského povolání v církvi a ve světě, ať už je toto povolání jakékoli.

Postní duchovní obnova

Je dobré se občas víc zamýšlet nad naší vírou, je dobré se z víry radovat ve společenství s jinými vrstevníky, je dobré se v postní době trochu víc modlit. To jsou důvody, proč ti doporučujeme účast na duchovní obnově, kterou pro děti od 5 do 14 let každoročně připravuje na faře v Konici děkanátní centrum pro rodinu.

Protože zde bývá dost plno, je první část programu rozdělena na skupiny. Po „zahřívací“ hře začíná střídání na stanovištích (katecheze, workshop, hra). Aktuální informace bývají na plakátě.

Pokud už jsi trochu starší a hledáš prostor k modlitbě a klidnější meditaci, pak se ptej v postní době po duchovní obnově, kterou připravuje kaplan pro mládež ve spolupráci se svými animátory (většinou studenti SŠ a VŠ).

Setkání mládeže

Tradici slavení dne mládeže vytvořil v církvi papež Jan Pavel II. už hodně dávno. U nás se mladí křesťané scházejí se svými diecézními biskupy v sobotu před Květnou nedělí. Někdy bývá setkání menší (děkanátní), jindy zase větší (celostátní, nebo dokonce světové). Pokud tě někdo na takovou akci pozve, věz, že je to super.

Májové pobožnosti

Je krásné slavit v květnu Den maminek, ale nezapomínejme také projevit vděčnost a úctu naší nebeské matce, Panně Marii. Májové pobožnosti bývají po celý měsíc v kostele, kapli i venku.

Slavnost Božího Těla

Chcete-li mít o čem jednou vyprávět svým dětem, neváhejte a zapojte se do organizace krásného průvodu Božího Těla. Pán Ježíš ve Svátosti oltářní prochází toho dne po náměstí doprovázen svými rytíři (ministranti) a dvořany (družičky s květinami).

Skautský tábor

Pro členy skautského oddílu přichází čas na týdenní dobrodružství v přírodě, při kterém budou moci používat v praxi to, co slyšeli na družinovkách během roku ve své klubovně. Jeden slavnostní večer bývá vždy vyhrazen pro skládání slibů nových členů.

Tábor Aktivu

Druhý stanový tábor o letních prázdninách pořádá na louce nedaleko Protivanova občanské sdružení Aktiv plus a svými pomocníky. Tento tábor mívá krásnou rodinnou atmosférou, trvá déle než týden a obvykle se koná v druhé polovině srpna.

Roráty

 V adventu není nic tak jedinečného jako zažít tradiční ranní mši svatou při svíčkách. Jít potom do školy je mnohem větší radost.  Příležitosti ke slavení rorátů nejdeš v celoročním rozpisu bohoslužeb.

Mikulášská nadílka

Poselstvo se sv. Mikulášem a andělem prochází naši farnost většinou večer před 6. prosincem.