Úklid

Úklid kostela patří k životu farnosti stejně, jako ministrování nebo zvonění před mší svatou. Je to služba, oběť, kterou mnoho lidí vůbec nevnímá. A přitom je velmi důležitá a spojuje ty, kteří tuto oběť společně přinášejí.

Úklid v kostele sv. Maří Magdaleny

skupina (vedoucí) datum úklidu v roce 2021
SOKOLSKÁ, NÁDRAŽNÍ, HAVLÍČKOVA 16.1. 6.3. 24.4. 12.6. 31.7.
(Sekyrová)
ŽIŽKOV 23.1. 13.3. 1.5. 19.6. 7.8.
(Koupilová)
NÁM. MÍRU 30.1. 20.3. 8.5. 26.6. 14.8.
(Houdková)
JOS. VODIČKY, ZÁKOSTELÍ 6.2. 27.3. 15.5. 3.7. 21.8.
(Tobiášová F.)
VODNÍ, TRÁVNÍK 13.6. 1.4. 22.5. 10.7. 28.8.
(Coufalová)
SENIČKA 20.2. 10.4. 29.5. 17.7. 4.9.
KOUT, HLINÍKY, FR.VRZALA 27.2. 17.4. 5.6. 24.7. 11.9.
(Štafová)

Plán úklidu na celý rok v pdf

Společný úklid všech skupin:

Jarní úklid – 27. 3. 2021
Hodový úklid  – 10. 7. 2021
Strojení stromečků – 22. 12. 2021

Prosíme a vyzýváme k tomu, aby společný úklid byl opravdu společný.

Díky všem, kteří se na úklidu kostela a jeho okolí podílí.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic