Posloupnost farářů

Ježíš řekl: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“
(Bible, Nový zákon, Lk 10,2)

 

Seznam kněží zodpovědných za senickou farnost od r. 1898

FARÁŘI A ADMINISTRÁTOŘI KAPLANI
příjmení a jméno nastoupil kdy odešel kdy příjmení a jméno nastoupil kdy odešel kdy
nastoupil odkud odešel kam nastoupil odkud odešel kam
OTH Jan 1898 3.8.1921 STANĚK Jan 19.10.1904 3.8.1921
na věčnost Senice n. H.
STANĚK Jan 3. 8. 1921 13. 12. 1939 STŘÍDA Josef 1. 3. 1936 15. 12. 1939
Senice n. H. na věčnost Stará Bělá Senice n. H.
STŘÍDA Josef 15. 12. 1939 1. 5. 1940
Senice n. H. Senice n. H.
ZÁVRBSKÝ František 1. 5. 1940 17. 12. 1950 STŘÍDA Josef 1. 5. 1940 1. 10. 1948
Ludslavice na věčnost Senice n. H. Měrotín
ŽÁKOVSKÝ Václav 1. 10. 1948 1. 1. 1951
Frýdlant n. O. Senice n. H.
ŽÁKOVSKÝ Václav 1. 1. 1951 15. 11. 1951
Senice n. H. Senice n. H.
SROVNALÍK František 15. 11. 1951 1. 8. 1955 ŽÁKOVSKÝ Václav 15. 11. 1951 1. 2. 1953
Třebařov do důchodu Senice n. H. Ivanovice n. H.
NOVÁK Alois 1. 8. 1955 24. 10. 1988
Písařov na věčnost
KROUPA Jan 15. 11. 1988 1. 2. 1990 BŮŽEK František 1. 7. 1989 1. 2. 1990
dojížděl z Náměště Náměšť
n. H.
Náměšť
n. H.
bydlel v Senici novokněz Senice n. H.
BŮŽEK František 1. 2. 1990 1. 7. 1991
Senice n. H. Vsetín
JANÍČEK František 1. 7. 1991 1. 8. 1997
Svitavy Senice n. H.
STUDENÝ Jaroslav 1. 8. 1997 20. 7. 1998 JANÍČEK František 1. 8. 1997 1. 7. 1998
dojížděl z Olomouce Olomouc Olomouc Senice n. H. Starý Hrozenkov
TRTÍK Josef 20. 7. 1998 1. 9. 1999
dojížděl z Choliny Cholina Cholina
PTÁČEK Antonín 1. 9. 1999 1. 7. 2000
dojížděl z Těšetic Těšetice Těšetice
MIČO Milan 1. 7. 2000 1. 8. 2000
Strání Tovačov
PTÁČEK Antonín 1. 8. 2000 1. 7. 2001 MIKEŠ Pavel 1. 9. 2000 1. 7. 2001
dojížděl z Těšetic Těšetice Těšetice dojížděl z Těšetic Těšetice Újezd u V. K.
ŠEVČÍK Jiří 1. 7. 2001 1. 7. 2010
dojížděl z Nákla a Vilémova Šumperk Hulín
KRAJČOVIČ Petr 1. 7. 2010 1. 7. 2011
Ostrožská Nová Ves Svitavy
KLÍČ Tomáš 1. 7. 2011 1. 7. 2014
Zborovice studium Bologna (IT)
MALIŠKA Martin 1. 7. 2014 KLÍČ Tomáš 1. 7. 2014 1. 7. 2016
Lipník nad Bečvou dojížděl z Boloně (IT) Senice na Hané Rokytnice
u Přerova

 

Pane Ježíši, děkujeme ti,
že tak jako generace našich předků
máme i my dnes mezi sebou kněze,
tvého služebníka a správce Božích tajemství. …
Učinils jej naším duchovním vůdcem:
dej mu Ducha moudrosti a rady;
dej mu upřímnost otcovské lásky
a nám dar úcty a oddanosti …
Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.