Historie farnosti

Kostel
26.7.1871 – zbořen starý kostel a bohoslužby probíhaly v zámecké kapli Nejsvětější Trojice
17.10.1871 – položen a požehnán základní kámen ke stavbě nového kostela
1872 – postavena loď kostela a věž až po střechu
21.10.1873 . chrám slavnostně posvěcen
V roce 2018 proběhla generální rekonstrukce věže, která byla v havarijním stavu.

Varhany
Varhany byly postaveny poličským varhanářem Bedřichem Čapkem a jeho synem Karlem
1.8.1903 – varhany slavnostně požehnány
2008 – 2013 – generální rekonstrukce, kterou provedl varhaník – restaurátor Jaroslav Stavinoha
8.9.2013 – varhany požehnány otcem Norbertem Maria Hnátkem OT, administrátorem farnosti

Patronka farnosti sv. Kunhuta
Sv. Kunhuta (Kunigunda) byla dcerou hraběte Siegfrieda z Lützelburgu (Lucemburk). Narodila se kolem r. 980. V r. 999 se vdala za vévodu Jindřicha Bavorského, který byl zvolen po smrti císaře Oty III. německým králem (r. 1002). R. 1014 byl papežem Benediktem VIII. v Římě korunován na císaře a Kunigunda na císařovnu. Ještě jako královna spolupůsobila rozhodující měrou při založení bamberského biskupství. Zbudování bamberského dómu je rovněž dílem královského páru. Jako císařovna založila Kunhuta benediktinský klášter Kaufungen v Hesensku.
Po smrti manžela se uchýlila do Kaufungenu a složila sliby. Zemřela 3. března 1033 v témže klášteře. Za svatou byla prohlášena r. 1200 Inocencem III. Na vyobrazeních je svatou Kunhutu vidět často s radlicí. To ukazuje na nejznámější legendu z jejího života: nevraživí lidé obvinili císařovnu u jejího manžela z cizoložství. Když byly pomluvy stále horší, nabídla Kunhuta, že se podrobí Božímu soudu; před shromážděným národem přešla přes rozžhavenou radlici pluhu. Zůstala zcela neporušena, a její poddaní ji uctívali od toho dne více než předtím. Za své pomlouvače prosila u svého muže Jindřicha o mírnost a odpuštění.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP