Ohlášky

Slavíme 5. neděli postní

Milí farníci, bohužel v době nákazy nemohou být bohoslužby slaveny společně. Chci vás ubezpečit, že každý den sloužím mši sv. za vás farníky, modlím se za vás a žehnám vám. Svátosti jsou pramenem milosti a duchovní síly. Proto na první pátek navštívím naše nemocné a posloužím svátostmi. Proto budu vždy v neděli v době od 8 do 9 hodin k dispozici v kostele k individuální sv. zpovědi. V 9 hodin bude sv. přijímání. Pro povzbuzení vám přináším část pastýřského listu plzeňského biskupa Tomáše Holuba.    P.Martin

Celý příspěvek

Slavíme 4. neděli postní

UPOZORNĚNÍ! V souvislosti se šířením koronaviru a s vyhlášením stavu nouze vládou ČR ze dne 12.3.2020 jsou ve farnosti veškeré bohoslužby ve farním kostele v Senici a v kapli v Seničce zrušeny (včetně pobožností křížové cesty). Z tohoto důvodu jsou všichni věřící dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Ty je možné sledovat skrze sdělovací prostředky (TV Noe, Radio Proglas) a slavit den Páně v rodinném kruhu.

Celý příspěvek

Slavíme 3. neděli postní

UPOZORNĚNÍ! V souvislosti se šířením koronaviru a s vyhlášením stavu nouze vládou ČR ze dne 12.3.2020 jsou ve farnosti veškeré bohoslužby ve farním kostele v Senici a v kapli v Seničce zrušeny (včetně pobožností křížové cesty). Z tohoto důvodu jsou všichni věřící dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Ty je možné sledovat skrze sdělovací prostředky (TV Noe, Radio Proglas) a slavit den Páně v rodinném kruhu.

Celý příspěvek

Slavíme 1. neděli postní

V neděli 23.2. při sbírce se Haléř sv. Petra se vybralo: v Seničce 200,- Kč (čtvrtek), v Senici 4.120,- Kč. Dohromady 4.320,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Týden modliteb za mládež
29.03.-05.04. (vyhlášeno našimi biskupy)

 

Společná svatá zpověď NEBUDE (viz ohlášky)
kostel Senice, sobota 04.04.2020, 14 – 15:30 hodin (v Cholině v neděli 05.04. ve stejnou dobu)

 

Adorace vedená mládeží
kostel Cholina, pátek 17.04.2020 od 20 hodin

 

Národní pochod pro život
Praha, sobota 18.04.2020 od 10:30 hodin