Slavíme svátek Nejsvětější Trojice

Při sbírce na křesťanské školy v neděli 15. května se vybralo 4.330,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme Seslání Ducha Svatého

Ve čtvrtek ve 20 hodin bude setkání pastorační rady na faře.

Číst dále »

Pouť rodin

Pouť rodin a hnutí modliteb za nejmenší se koná v neděli 22. května na Svatém Kopečku u Olomouce. Mši svatou od 10.30 slaví v bazilice biskup Josef Hrdlička.

Číst dále »

Slavíme 7. neděli velikonoční

Při evropské sbírce na Ukrajinu, vyhlášené papežem Františkem, se v našem kostele vybralo 3.252,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Návrat pana kaplana

Od 1. května se náš kaplan, otec Tomáš, nachází zpátky ve své domácí farnosti a čeká na rozhodnutí arcibiskupa ohledně dalšího kněžského působení v diecézi.

Číst dále »

Slavíme 6. neděli velikonoční

V pátek je 1. pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav NSO, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Číst dále »

Slavíme 5. neděli velikonoční

Při sbírce na křesťanská média v neděli 17. 4. se vybralo v Seničce 292,- Kč, v Senici 5.320,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť rodin
Sv. Kopeček, neděle 22. 05. 2016 od 10:30

Nejen skautská výprava
pátek 27. až sobota 28. 05. 2016

Národní pouť v jubilejním Roce milosrdenství
Krakov, sobota 28. 05. 2016

Farní den
fara Senice, neděle 29. 05. 2016 od 14:30

Noc kostelů
kostel Cholina, pátek 10. 06. 2016

Adorace mládeže
kostel Senice, pátek 17. 06. 2016 od 20:30 hod.

Skautský stanový tábor
Vysoké Žibřidovice,
od pátku 01. do soboty 09. 07. 2016