Slavíme 2. neděli v mezidobí

Poděkování patří všem, kteří připravili pohoštění členům pěveckého sboru Collegium vocale po Tříkrálovém koncertu minulou neděli.

Číst dále »

Slavíme Svátek Křtu Páně

V neděli 8.1. od 16 hodin se koná v kostele v Senici Tříkrálový koncert. Účinkuje soubor „Collegium vocale“ z Olomouce.

Číst dále »

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a připravili v kostele vánoční výzdobu, betlém a kostel uklidili. Všem Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Pastýřský list k Vánocům

Také o letošních Vánocích k nám všem promlouvá náš otec arcibiskup ve svém pastýřském listě. Na tomto místě si ho můžete přečíst.

Číst dále »

Slavnost Narození Páně

Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a připravili v kostele vánoční výzdobu, betlém a kostel uklidili. Všem Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 4. neděli adventní

Při sbírce na opravy v neděli 11.12. se vybralo 5.070,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 3. neděli adventní

V pátek 16.12. od 20 hodin bude v kapli v Seničce adorace. Povedou ji mladí z našich farností. Zveme všechny, kteří se snaží prožívat Advent a chtějí se ztišit před Pánem.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Setkání seniorů
fara Senice, středa 18. 01. 2017 od 16 hod.

Adorace mládeže
kaple Odrlice, pátek 20. 01. 2017 od 20 hod.

Mše sv. za hospodyně farnosti
kostel Senice, čtvrtek 02. 02. 2017 v 18:30 hod.

Hromniční pouť matek
kostel Šternberk, sobota 04. 02. 2017 od 9:20 hod.

Setkání pastorační rady
fara Senice, čtvrtek 23. 02. 2017 v 19 hod.

Koncert skupiny PAPRSKY
kostel Cholina, sobota 25.02. 2017 v 18 hod.
kostel Senice, neděle 26. 02. 2017 v 15 hod.