Slavíme 2. neděli adventní

V neděli 4.12. v 16 hodin proběhne v kostele v Senici „Adventní pásmo“. Bude to adventní zamyšlení, prokládané hudbou a zpěvem. Podrobnosti na plakátku.

Číst dále »

Slavíme 1. neděli adventní

V pátek je první pátek v měsíci prosinci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Číst dále »

Slavnost Ježíše Krista Krále

Při sbírce na Charitu v neděli 13.11. se vybralo v Senici 5.220,- Kč (v kapli v Seničce 210,- Kč). Celkem 5.430,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 33. neděli v mezidobí

V neděli 13. listopadu se koná sbírka na Charitu. Pán Bůh zaplať za každý dar!

Číst dále »

Slavíme 32. neděli v mezidobí

V neděli 6.11. ve 14 hodin bude na hřbitově v Senici pobožnost za zemřelé.

Číst dále »

Slavíme výročí posvěcení kostela

V úterý 1.11. odpoledne a ve středu 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Číst dále »

Skautský rok v plném proudu

Po zářijové mši svaté za skauty v senickém kostele se v neděli 23. 10. uskutečnila drakiáda v Cholině. K volbě cesty spolupráce skautských družin ze Seničky a z Choliny (dříve fungující jako spolčo pro děti) nás přivedly dobré zkušenosti z letního tábora 2016. Celoroční plán našich aktivit můžete číst zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Adventní duch. obnova pro dospělé
kostel Konice, sobota 10. 12. 2016 od 9:30 hod.

Adorace mládeže
kaple Senička, pátek 16. 12. 2016 od 20:00 hod.

Společná svatá zpověď
kostel Senice, sobota 17. 12. 2016 od 14:00 do 15:30

Mše sv. pro děti
kostel Senice, sobota 24. 12. 2016 v 15 hod.

"Půlnoční" mše sv.
kostel Senice, sobota 24. 12. 2016 ve 22:30 hod. (od 22 hod. zpěv koled)

Děkovná mše sv.
kostel Senice, sobota 31. 12. 2016 v 16 hod.

Tříkrálová sbírka
Senice, sobota 07. 01. 2017 od 9 hod.

Tříkrálový koncert
kostel Senice, neděle 08. 01. 2017 od 16 hod.

Setkání seniorů
fara Senice, středa 18. 01. 2017 od 16 hod.

Adorace mládeže
kaple Odrlice, pátek 20. 01. 2017 od 20 hod.

Mše sv. za hospodyně farnosti
kostel Senice, čtvrtek 02. 02. 2017 v 18:30 hod.

Setkání pastorační rady
fara Senice, čtvrtek 23. 02. 2017 v 19 hod.

Koncert skupiny PAPRSKY
kostel Cholina, sobota 25.02. 2017 v 18 hod.
kostel Senice, neděle 26. 02. 2017 v 15 hod.