Slavíme 5. neděli velikonoční

V neděli 12.5. byla sbírka na křesťanská média. V Seničce se ve čtvrtek vybralo 190,- Kč, v Senici v neděli 3.250,- Kč. Dohromady 3.440,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 4. neděli velikonoční

V neděli 12.5. je sbírka na křesťanská média.

Číst dále »

Slavíme 3. neděli velikonoční

Společný úmysl modliteb na měsíci květen: Za déšť a dostatek vláhy, abychom měli úrodu a za pokoru, abychom si vážili přírody jako Božího daru.

Číst dále »

Slavíme 2. neděli velikonoční

Na Květnou neděli byly k oltáři přineseny kasičky Postní almužny. Bylo jich celkem 16. V nich bylo 3.205,- Kč. Na Boží hrob v Jeruzalémě bylo věnováno 1.270,- Kč. Při sbírce na kněžský seminář o Neděli velikonoční se vybralo 7.020,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať

Číst dále »

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

O neděli Velikonoční se koná tradiční sbírka na kněžský seminář. Pán Bůh zaplať! Na závěr mše sv. je žehnání pokrmů. Pán Bůh zaplať také za dary na Boží hrob v Jeruzalémě.

Číst dále »

Slavíme Květnou neděli

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9 hodin. Až do Velikonoční vigilie bude možné navštívit Boží hrob. V kostele vzadu na stolku je rozpis. Zapisujte se, aby vždy v kostele někdo byl. Přijďme poděkovat Kristu Pánu za jeho oběť pro naši spásu. K vděčnosti veďme i děti.

Číst dále »

Slavíme 5. neděli postní

V pátek 12.4. při večerní mši sv. se bude udělovat svátost nemocných. Zájemci ať se zapíší na list na stolku vzadu za lavicemi. Přede mší sv. bude možnost přijat svátost smíření.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Noc kostelů
kostel Senice, pátek 24. 05. 2019 od 19 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 5. 2019

Koncert scholy od sv. Maří Magdaleny
kostel Senice, neděle 02. 06. 2019 v 15 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30