Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

O neděli Velikonoční se koná tradiční sbírka na kněžský seminář. Pán Bůh zaplať! Na závěr mše sv. je žehnání pokrmů. Pán Bůh zaplať také za dary na Boží hrob v Jeruzalémě.

Číst dále »

Slavíme Květnou neděli

Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9 hodin. Až do Velikonoční vigilie bude možné navštívit Boží hrob. V kostele vzadu na stolku je rozpis. Zapisujte se, aby vždy v kostele někdo byl. Přijďme poděkovat Kristu Pánu za jeho oběť pro naši spásu. K vděčnosti veďme i děti.

Číst dále »

Slavíme 5. neděli postní

V pátek 12.4. při večerní mši sv. se bude udělovat svátost nemocných. Zájemci ať se zapíší na list na stolku vzadu za lavicemi. Přede mší sv. bude možnost přijat svátost smíření.

Číst dále »

Slavíme 4. neděli postní

Ve středu 3.4. ve 14 hodin má v Cholině pohřeb paní Margita Beňová.

Číst dále »

Slavíme 3. neděli postní

V neděli 17.3. při sbírce na opravy se vybralo v Seničce (čtvrtek) 140,- Kč, v Senici 7.272,-Kč. Dohromady 7.412,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 2. neděli postní

V neděli 17.3. je sbírka na opravy.

Číst dále »

Slavíme 1. neděli postní

V pátek 15.3. od 20 hodin bude ve filiálním kostele v Bílsku adorace, kterou povede mládež.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Ministrantský den v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc, středa 01. 05. 2019

Pouť dětí a mládeže do Jednova
Jednov, sobota 04. 05. 2019

Děkanátní pouť za obnovu rodin
katedrála Olomouc, sobota 18. 05. 2019 od 15 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 05. 2019