Slavíme 25. neděli v mezidobí

V neděli 16. září při sbírce na opravy se vybralo 8.023,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 24. neděli v mezidobí

V neděli 16. září je sbírka na opravy.

Číst dále »

Slavíme 23. neděli v mezidobí

V neděli 16. září bude sbírka na opravy.
Číst dále »

Pastýřský list ohledně závazků mší sv. mešních fundací

Otec arcibiskup nám posílám pastýřský list, který se týká závazků vůči zemřelým dárcům. Zde je možné si ho přečíst.

Číst dále »

Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Číst dále »

Slavíme 21. neděli v mezidobí

V neděli 19. srpna při sbírce na opravy se vybralo: Senička 230,- Kč, Senice 4.630,- Kč. Dohromady 4.860,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 20. neděli v mezidobí

V neděli 19. srpna je sbírka na opravu hřbitovní zdi.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, pátek 28. září 2018

Senická nota
kostel Senice na Hané, sobota 13. října 2018 od 14 hodin

Přednáška „Boží vůle v životě člověka“
fara Cholina, sobota 13. října 2018 v 18 hodin