Slavíme 21. neděli v mezidobí

V pátek 26. srpna je v naší farnosti adorační den. Od 9 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. V 18 hodin zakončení adorace, svátostné požehnání a mše svatá.

Číst dále »

Slavíme 20. neděli v mezidobí

V neděli 14. srpna slaví farnost Cholina své patrocinium – slavnost Panny Marie Nanebevzaté. Poutní mše sv. budou v 8:00 (P. Josef Trtík), v 10:00 (P. Tomáš Kuba) a v 15:00 (novokněz P. Jiří Luňák). Po odpolední mši sv. bude P. Luňák dávat novokněžské požehnání.

Číst dále »

Slavíme 19. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb živého růžence na měsíc srpen: Za pokoj a mír v lidských srdcích.

Číst dále »

Slavíme 18. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci. Vzhledem k tomu, že P. Martin čerpá řádnou dovolenou, návštěvy nemocných tentokrát nebudou.

Číst dále »

Titulární slavnost kostela sv. Marie Magdaleny

P. Martin bude dva týdny na dovolené. Proto bude mše sv. jenom ve středu, v Seničce mše sv. nebude. Případné pohřby hlaste do Choliny P. Josefu Trtíkovi na telefonní číslo 731 621 168.

Číst dále »

Vedení skautského oddílu

Zatímco se vedoucí a hlavně děti ze spřátelených farností Senice a Cholina radují z nedávno prožitého skautského tábora, dočkal se náš domácí oddíl nového vůdce. Jiří Sekanina ze Seničky v této roli po sedmi letech vystřídal Ondřeje Šnevajse.

Číst dále »

Slavíme 16. neděli v mezidobí

V neděli 24. 7. slavíme v Senici patrocinium – svátek patronky kostela sv. Marie Magdaleny. Mše sv. bude vyjímečně v 10 hodin (v Cholině bude mše sv. v 8:00). Odpoledne ve 14:30 svátostné požehnání.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Adorační den farnosti
kostel Senice, pátek 26. 08.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 27. 08. od 10:15 hod.

Poutní mše sv.
kaple Senička,
pondělí 29. 08. v 8 hod.

Pouť věřících trpících rozvodem
Olomouc - katedrála, sobota 10. 09.

Děkanátní setkání PR a ER
Jesenec, čtvrtek 15. 09. od 19 hod.

Udělování svátosti biřmování
Cholina, sobota 17. 09. v 9:30

Setkání pastorační rady
Senice, čtvrtek 22. 09. od 19 hod.