Slavíme 20. neděli v mezidobí

V sobotu 26. srpna bude v naší farnosti Senice na Hané ADORAČNÍ DEN. Od 9 hodin bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k tiché adoraci. Vzadu v kostele je na stolku rozpis po půlhodinách. Prosím zapisujte se.

Číst dále »

Slavíme 19. neděli v mezidobí

V neděli 13. srpna je v Cholině pouť, slavíme Patrocinium, slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. budou v 8:00 (P. Josef Trtík), hlavní mše sv. v 10:00 (slouží P. ThDr., Ing. Lukáš Evžen Martinec, opat starobrněnský), odpoledne v 15:00 (P. Kliment Tomáš Mikulka, OP, novokněz). Po odpolední mši sv. bude novokněz udělovat své novokněžské požehnání.

Číst dále »

Slavíme svátek Proměnění Páně

Vneděli 13. srpna je v Cholině pouť, slavíme Patrocinium, slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. budou v 8:00 (P. Josef Trtík), hlavní mše sv. v 10:00 (slouží P. ThDr., Ing. Lukáš Evžen Martinec, opat starobrněnský), odpoledne v 15:00 (P. Kliment Tomáš Mikulka, OP, novokněz). Po odpolední mši sv. bude novokněz udělovat své novokněžské požehnání.

Číst dále »

Slavíme 17. neděli v mezidobí

P. Martin má do 5. srpna dovolenou, proto ve všední dny mše sv. nebudou. V případě neodkladných záležitostí, např. vyřizování pohřbů, zaopatřování apod. se prosím obracejte na P. Josefa Trtíka v Cholině (tel.: 731 621 168).

Číst dále »

Slavíme 16. neděli v mezidobí

P. Martin má do 5. srpna dovolenou, proto ve všední dny mše sv. nebudou. V případě neodkladných záležitostí, např. vyřizování pohřbů, zaopatřování apod. se prosím obracejte na P. Josefa Trtíka v Cholině (tel.: 731 621 168).

Číst dále »

Slavíme 15. neděli v mezidobí

Arcidiecézní charita Olomouc vyhlásila sbírku Kontejner pro Haiti. Lidé dobré vůle do ní mohou přispět školními pomůckami, židlemi, lavicemi, sportovními, zdravotními a hygienickými potřebami a spoustou dalších věcí – letní oblečení, obuv, šicí stroje. Podrobnosti najdete na plakátku na nástěnce. Sbírka trvá do 30. září. Věci je možné přinášet do Litovle, Vítězná 1129.

Číst dále »

Slavíme 14. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc červenec a srpen: Za naši mládež, aby byla chráněna od každého zla a za celostátní mládeže v Olomouci, aby přineslo hojné duchovní plody.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Adorační den farnosti
kostel Senice, sobota 26. 08. 2017. od 9 do 18 hodin

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 26. 08. 2017, v 10:15 pontifikální mše sv., celebruje arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner

Hody v Seničce
kaple Senička, pondělí 28. 08. 2017 v 8 hodin

Setkání pastorační rady
fara Senice, středa 06. 09. 2017 v 19 hodin

Mše sv. na zahájení školního roku, táborák
Senice, pátek 08. 09. 2017 v 18 hodin

Ministrantská pouť
Uherský Brod, sobota 09. 09. 2017

Biskupské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 14. 10. 2017 v 10 hodin