Slavíme 7. neděli v mezidobí

V neděli 16.2. při sbírce na opravy se vybralo 6.100,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Číst dále »

Slavíme 6. neděli v mezidobí

V neděli 16.2. je pravidelná sbírka na opravy.

Číst dále »

Slavíme 5. neděli v mezidobí

V neděli 16.2. bude pravidelná sbírka na opravy.

Číst dále »

Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu

V pátek je první pátek v měsíci únoru. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Číst dále »

Slavíme 3. neděli v mezidobí

V neděli 19.1. při sbírce na opravy se vybralo: v Seničce 375,- Kč, v Senici 8.315,- Kč. Dohromady 8.690,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 2. neděli v mezidobí

V neděli 19.1. je pravidelná měsíční sbírka na opravy.

Číst dále »

Slavíme Svátek Křtu Páně

Poděkování všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Také těm, kteří do sbírky přispěli. Všem Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

Exit
farní klubovna Laškov, pátek 28.02.2020 v 19:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Duchovní obnova farnosti
fara Senice, vede P.Mariusz ze Ptení, sobota 14.03.2020 od 9 hodin

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.