Skautský rok v plném proudu

Po zářijové mši svaté za skauty v senickém kostele se v neděli 23. 10. uskutečnila drakiáda v Cholině. K volbě cesty spolupráce skautských družin ze Seničky a z Choliny (dříve fungující jako spolčo pro děti) nás přivedly dobré zkušenosti z letního tábora 2016. Celoroční plán našich aktivit můžete číst zde.

Slavíme 30. neděli v mezidobí

Sbírka z Misijní neděle (23.10.) bude věnována na misie. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Číst dále »

Pastýřský list k zakončení Roku milosrdenství

U příležitosti blížícího se konce Svatého roku milosrdenství, který bude ve Vatikánu uzavřen o slavnosti Ježíše Krista Krále v neděli 20. listopadu 2016 a v olomoucké arcidiecézi o týden dříve, se k věřícím obrací arcibiskup Jan Graubner.

Číst dále »

Slavíme 29. neděli v mezidobí

Ve středu 19.10. v 15:30 bude setkání seniorů na faře v Senici.

Číst dále »

Slavíme 28. neděli v mezidobí

Otec Martin bude tři týdny mimo farnost (lázně). Během jeho nepřítomnosti ho bude zastupovat P. Josef Trtík z Choliny. Na něho se obracejte v naléhavých případech (zaopatřování a pohřby). Telefonní číslo: 731 621 168.

Číst dále »

Pastýřský list k volbám

K volbám, které proběhnou ve dnech 7. a 8. října, posílá otec arcibiskup pastýřský list. Zazněl v nedělních ohláškách, ale můžete si ho v klidu přečíst na našem webu.

Číst dále »

Slavíme 27. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci říjnu. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti. Možnost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle 23. 10. 2016, při ní sbírka na misie

Pobožnost za zemřelé
hřbitov Senice, neděle 06. 11. 2016 ve 14 hod.

Konference o evangelizaci
Kongresové centrum Zlín, 18. - 20. 11. 2016

Nedělní procházka na Rampach
neděle 20. 11. 2016, ve 14 hod. odchod od fary v Cholině

Žehnání advent. věnců
kaple Senička, sobota 26. 11. 2016, v 17 hod.