Slavíme 33. neděli v mezidobí

V neděli 18. listopadu je sbírka na opravy.

Číst dále »

Duchovní obnova pro mládež

Duchovní obnova se uskuteční na faře ve Ptení a je určena mládeži od 13 let.

Číst dále »

Zemřel P. Josef Trtík

Bývalý cholinský farář a děkan litovelského děkanátu zemřel po krátké a těžké nemoci ve středu 14. listopadu v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce.

Číst dále »

Slavíme 32. neděli v mezidobí

Při sbírce na Charitu v neděli 4. listopadu se v Senici vybralo 3.450,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 31. neděli v mezidobí

V neděli 4. listopadu je tradiční dušičková sbírka na Charitu.

Číst dále »

Slavnost Výročí posvěcení kostela

Po dobu nepřítomnosti P. Martina se v neodkladných záležitosteh (zaopatřování, pohřby) obracejte na P.Miroslava Lukasiewicze do Těšetic (telefon 585411081).

Číst dále »

Pastýřský list k misijní neděli

Neděle 21. října je dnem modliteb za misie, tzv. „misijní neděle“. Otec arcibiskup nám při této příležitosti posílá svůj pastýřský list.

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pohřeb P. Josefa Trtíka           kostel Cholina, pátek 23.11.2018 ve 13 hodin

Duchovní obnova pro mládež  fara Ptení, sobota 24.11.2018 od 9 hodin

Adventní duch. obnova pro muže Arcibiskupský kněžský seminář, 30.11.-2.12.2018

Adorace vedená mládeží  kostel Cholina, pátek 21.12.2018 od 20 hodin