Slavíme 24. neděli v mezidobí

V neděli 15. září je sbírka na opravy.

Číst dále »

Slavíme 23. neděli v mezidobí

V pátek 13. září začíná výuka náboženství ve škole:

Číst dále »

Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci září. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 v kostele výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání. Mše sv. o první sobotě v měsíci tentokrát nebude.

Číst dále »

Slavíme 21. neděli v mezidobí

V neděli 18. srpna při sbírce na opravy se vybralo 6.211,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

Slavíme 20. neděli v mezidobí

V neděli 18. srpna je sbírka na opravy.

Číst dále »

Slavíme 19. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc srpen: Za evropské politiky, aby se vyhýbali chybným rozhodnu- tím a Evropa se vyvíjela v souladu s Božími zákony.

Číst dále »

Slavíme 18. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 21.7. se vybralo: Senička 207,- Kč (čtvrtek), Senice 9.045,- Kč. Dohromady 9.252,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Číst dále »

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, sobota  28. 9. 2019, v 10:00 mše sv., kterou slouží Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Děkanátní Senická nota
kostel Senice, sobota  12. 10. 2019 od 14 hodin

Misijní most modlitby
kostel Senice, pátek  18. 10. 2019 po mši sv.

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České