Ekonomická rada

V období od 1. listopadu 2021 do 31. října 2025
tvoří pod vedením faráře ekonomickou radu tito farníci:

1. Mgr. Dominika Doláková – jmenována

2. Mgr. Karel Jahoda – jmenován

3. Ing. Jaromír Houdek – zvolen farností