Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

dvojice lektorů datum služby v roce 2022/2023
Štefanová Ludmila 10.7. 4.9. 30.10. 25.12. 19.2. 16.4. 11.6.
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 17.7. 11.9. 6.11. 1.1. 26.2. 23.4. 18.6.
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 24.7. 18.9. 13.11. 8.1. 5.3. 30.4. 25.6.
Kaštovský Ondřej
Hrachovinová Miroslava 31.7. 25.9. 20.11. 15.1. 12.3. 7.5. 2.7.
Coufal Josef
Doláková Dominika 7.8. 2.10. 27.11. 22.1. 19.3. 14.5. 9.7.
Houdková Markéta
Štefan Pavel 14.8. 9.10. 4.12. 29.1. 26.3. 21.5. 16.7.
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 21.8. 16.10. 11.12. 5.2. 2.4. 28.5. 23.7.
Mikulka David
Skopalová Marie 28.8. 23.10. 18.12. 12.2. 9.4. 4.6. 30.7.
Štefanová Marta

lektori-2022-23

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Udělování svátosti nemocných

kostel Senice na Hané, pátek 31.03.2023 v 18 hodin

 

Předvelikonoční svatá zpověď

kostel Senice na Hané, sobota 01.04.2023 od 14 do 15 hodin (v Cholině v neděli 02.04. ve stejném čase)

 

VELIKONOCE – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

kostel Senice na Hané, neděle 09.04.2023, mše sv. v 8 hodin