Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

dvojice lektorů datum služby v roce 2022/2023
Štefanová Ludmila 10.7. 4.9. 30.10. 25.12. 19.2. 16.4. 11.6.
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 17.7. 11.9. 6.11. 1.1. 26.2. 23.4. 18.6.
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 24.7. 18.9. 13.11. 8.1. 5.3. 30.4. 25.6.
Kaštovský Ondřej
Hrachovinová Miroslava 31.7. 25.9. 20.11. 15.1. 12.3. 7.5. 2.7.
Coufal Josef
Doláková Dominika 7.8. 2.10. 27.11. 22.1. 19.3. 14.5. 9.7.
Houdková Markéta
Štefan Pavel 14.8. 9.10. 4.12. 29.1. 26.3. 21.5. 16.7.
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 21.8. 16.10. 11.12. 5.2. 2.4. 28.5. 23.7.
Mikulka David
Skopalová Marie 28.8. 23.10. 18.12. 12.2. 9.4. 4.6. 30.7.
Štefanová Marta

lektori-2022-23

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP