Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

dvojice lektorů datum služby v roce 2022/2023
Štefanová Ludmila 10.7. 4.9. 30.10. 25.12. 19.2. 16.4. 11.6.
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 17.7. 11.9. 6.11. 1.1. 26.2. 23.4. 18.6.
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 24.7. 18.9. 13.11. 8.1. 5.3. 30.4. 25.6.
Kaštovský Ondřej
Hrachovinová Miroslava 31.7. 25.9. 20.11. 15.1. 12.3. 7.5. 2.7.
Coufal Josef
Doláková Dominika 7.8. 2.10. 27.11. 22.1. 19.3. 14.5. 9.7.
Houdková Markéta
Štefan Pavel 14.8. 9.10. 4.12. 29.1. 26.3. 21.5. 16.7.
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 21.8. 16.10. 11.12. 5.2. 2.4. 28.5. 23.7.
Mikulka David
Skopalová Marie 28.8. 23.10. 18.12. 12.2. 9.4. 4.6. 30.7.
Štefanová Marta

lektori-2022-23

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté

kostel Cholina, neděle 14. srpna 2022, mše sv. 8:00 (P. Martin Mališka), 10:00 (P. František Urban), 15:00 (novokněz P. Lukáš Gelnar)

 

Pouť Hanáků

kostel Cholina, neděle 21. srpna 2022, mše sv. v 11:00 hodin (mše sv. v Náměšti v 9:30)

 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

kostel Senice na Hané,  pátek 26.08.2022, 10-18 hodin, v 18 hodin zakončení adoračního dne a mše sv.

 

Arcidiecézní pouť rodin

Sv. Hostýn, sobota 27. srpna

 

Hody v Seničce

Patrocinium – Titulární slavnost kaple sv. Andělů strážných v Seničce, pondělí 29. srpna 2022, mše sv. v 8 hodin, slouží pan děkan P. František Urban

 

Mše sv. na poděkování s žehnáním ministrantské fary

kostel Náměšť, sobota 03.09.2022 v 11 hodin, po mši sv. žehnání fary a kaple bl. Carla Acutise, následuje Farní den; mši sv. a Farní den provází dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic