Lektoři

Liturgická služba lektora je zásadním způsobem spojena s poctivým křesťanským životem podle Božího slova. Lektoři se proto snaží v Písmu svatém neustále vzdělávat a často ho používají při své osobní i rodinné modlitbě. Alespoň jednou do roka se účastní vhodného formačního setkání.

Služby v kostele sv. Maří Magdaleny

Termín služby nutně neznamená, že by dotyčný lektor musel za každou cenu číst při bohoslužbě (tj. může klidně pustit někoho aktivního místo sebe). Je však třeba, aby byl tento důležitý úkol vždy dobře zajištěn. Přednes Božího slova si nezaslouží improvizaci. V případě předvídatelné absence na nedělní mši svaté je lektor povinen zajistit za sebe zástup.

dvojice lektorů datum služby v roce 2022/2023
Štefanová Ludmila 21.1. 17.3. 12.5. 7.7. 1.9. 27.10. 22.12.
Solovská Eva
Sekyrová Emilie 28.1. 23.3. 19.5. 14.7. 8.9. 3.11. 29.12.
Nezvalová Marcela
Sekaninová Ludmila 4.2. 31.3. 26.5. 21.7. 15.9. 10.11. 5.1.
Kaštovský Ondřej
Hrachovinová Miroslava 11.2. 7.4. 2.6. 28.7. 22.9. 17.11. 12.1.
Coufal Josef
Doláková Dominika 18.2. 14.4. 9.6. 4.8. 29.9. 24.11. 19.1.
Houdková Markéta
Štefan Pavel 25.2. 21.4. 16.6. 11.8. 6.10. 1.12. 26.1.
Koupil Metoděj
Zapletalová Stanislava 3.3. 28.4. 23.6. 18.8. 13.10. 8.12. 2.2.
Mikulka David
Skopalová Marie 10.3. 5.5. 30.6. 25.8. 20.10. 15.12. 9.2.
Štefanová Marta

lektori-2022-23

Zařazení do společenství lektorů podléhá souhlasu duchovního správce farnosti.