Senická nota

Děkanátní setkání schol
18. ročník Senické noty
Vážení přátelé a kamarádi,
prázdniny skončily a to je přesně ta doba, kdy bychom Vás všechny chtěli pozvat do Senice na Hané, na letos již 18. ročník Senické noty, který se koná v sobotu 12. října 2019 v našem farním kostele sv. Maří Magdalény a nejen tam . Letošní ročník se kromě toho, že Senická nota slaví svoji „plnoletost“, ponese v duchu děkanátního setkání schol, ke kterému nás vybízí náš otec arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Již několik let Senická nota není soutěžním kláním o to, kdo je nejlepší, kdo nejkrásněji zpívá nebo kdo má nejlepší hudební doprovod. Naopak. Rádi bychom Senické notě vtiskli podobu kamarádského setkání nás všech, kteří se díky svým písničkám snažíme obohatit liturgii a přinášet do našich kostelů a farností radost. Tak, jako v minulých letech, nebudeme mít žádné porotce, zpívat a hrát budeme jen pro radost. I přesto, že je letošní Senická nota děkanátním setkáním Konického děkanátu, budeme moc rádi, když se přijedete do Senice podívat i ty scholy, které sice jsou za hranicemi děkanátu, ale na Senickou notu již jezdíte řadu let. Byla by to velká škoda, vždyť hudba a láska k Bohu nezná hranic 
Protože jsme ale opravdu různorodí, ponecháváme i letos 3 kategorie, do kterých se může přihlásit = SCHÓLA (či jiné obdobné seskupení), DUO a SÓLO. Přihlásit se můžete klidně i do všech kategorií současně.
Každá schola si připraví celkem 3 písničky podle svého výběru, další dvě kategorie pak vždy po dvou písničkách. Jediným kritériem pro výběr písničky je přihlédnutí k liturgickému prostoru, ve kterém zazní. Tedy aby text písně byl vhodný pro prezentaci v kostele.
Celý program začne tradičně ve 14 hodin a vyvrcholí společnou mší svatou. Ale protože se přece jen nechceme soutěžního ducha zbavit úplně, jedinou cenou, která si společně udělíme, zůstává „cena publika“ a předání putovního poháru.
Tak jako každý rok si ze Senické noty odvezete trička, na jejichž výrobu jsme získali finanční podporu z Olomouckého kraje. Pro letošní rok je vybrána barva „královská modrá“, tak se Vám snad budou líbit.
V průběhu celého odpoledne Vám všem bude k dispozici fara, kde bude připraveno bohaté občerstvení pro všechny. A právě zde bychom Vás chtěli poprosit o malý příspěvek na společný stůl, stačí krabička buchet, ovoce. Zkrátka cokoli, co Vás napadne. Děkujeme Vám.
Jak jsme Vám již psali v úvodu, celé setkání schol vyvrcholí společnou mší svatou, na které si všichni společně zazpíváme. Abychom si mši svatou mohli prožít opravdu dobře a naplno, bude od 14 hodin příležitost ke svaté zpovědi.
A protože čas letí, budeme moc rádi, když nám svoji přihlášku pošlete co nejdřív nebo alespoň do 30. září 2019 e-mailem na adresu: info@aktivsenice.cz.
Moc se na Vás těšíme!!!!!
Za všechny pořadatele
Dominika Doláková / 774 415 157