Farní kancelář

Služební telefon: 733 741 607

Telefon do kanceláře je možné využívat kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny.

V naléhavých případech, které nesnesou odkladu (např. zaopatřování umírajících), prosíme prozvoňte. 

Adresa:

Římskokatolická farnost Senice na Hané, nám. Míru 79, 783 45 Senice na Hané

Email: fasenicenh@ado.cz

Veškeré úřední úkony v duchovní správě (např. vystavení potvrzení o křtu) jsou bezplatné.