Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 28. neděli v mezidobí

V sobotu 15. října se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do katedrály v Olomouci. Program na plakátku. Bude vypraven autobus. Zájemci ať se zapisují na seznam na stolku za lavicemi.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Koncert Václava Hudečka

kostel Náměšť na Hané, sobota 03.12.2022 v 19 hodin

 

Adventní koncert

kostel Cholina, neděle 11.12.2022 v 16:30 hodin. vystupuje pěvecký sbor Olio z Olomouce

 

Předvánoční sv. zpověď

kostel Senice, sobota 17.12.2022, 14 – 15 hodin