Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme Svátek Svaté Rodiny

V pátek oslavíme Slavnost Zjevení Páně. Pokud můžete, přijďte na mši svatou s dětmi, které budou chodit na Tříkrálovou sbírku. Mohou si vzít malý tříkrálový přehoz a korunu na hlavu. Půjdeme v průvodu k oltáři. Dostanou pak požehnání ke koledování na sobotu.

V sobotu pak už budou rozdělení do skupinek a vyjdou do ulic, jak jste zvyklí.

Celý příspěvek

Slavíme 3. neděli adventní

Požehnané vánoční svátky a stálou jistotu Boží  přítomnosti v narozeném Dítěti. Kéž  ve Vašich rodinách zazáří světlo z nebe a sám Bůh se zrodí uprostřed Vašeho života.

Celý příspěvek

Slavnost Ježíše Krista Krále

Dne 3. prosince bude na faře v Senici po mši sv. schůzka těch, kteří uklízí kostel a faru. Přijďte také vy, kteří byste se chtěli připojit. Bude se mimo jiné domlouvat úklid na příští rok.

Celý příspěvek

Slavíme 33. neděle v mezidobí

3. prosince bude na faře v Senici po mši sv. schůzka těch, kteří uklízí kostel a faru. Přijďte také vy, kteří byste se chtěli připojit. Bude se mimo jiné domlouvat úklid na příští rok.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI