Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme neděli Božího milosrdenství

V sobotu je inaugurace nového arcibiskupa v naší diecézi. Kéž mu Pán dá potřebné milosti a dary pro jeho poslání. V týdnu přede mší sv. se pomodlíme, pokud to bude možné růženec a po mši sv. před závěrečným požehnáním se pomodlíme společně modlitbu za arcibiskupa. Modlitbu dostanete do lavic.

Celý příspěvek

Slavíme Neděli Zmrtvýchvstání

Příští neděli, po velikonoční radosti, oslavíme Boží milosrdenství a také první neděli v měsíci pro děti. Všimneme si jich a též se přede mší svatou pomodlíme korunku Božího milosrdenství. A bude-li to možné také ve všední den přede mší svatou

Celý příspěvek