Slavíme 6. neděli velikonoční

Sbírku dnešní neděle odvedeme na účel:  pro pronásledované křesťany.


Na koncertu v Senici  se vybralo 2 450 Kč   –  Pán Bůh Zaplať.


Příští neděli bude v Dubčanech hodová mše svatá.


Mše svatá v Cholině bude v sobotu s nedělní platností.


V Náměšti bude v sobotu a v neděli výstava květin a v neděli žehnání květin.


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

 

 

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 5.5. 6. neděle velikonoční Senice
08:00
Za Stanislava Štafu a  živou rodinu Štafovu
Cholina
09:30
Za P. Jaroslava Studeného, rodiče Hubáčkovy, Vykydalo- vy a živou rodinu
Náměšť
11:00
Za rodinu Wardzalovu a za živou i rodinu Poučovu
Májová
u Svaté Vody

Cholina 15:00 Sejdeme se na kopci u Dvorku a půjdeme na místo.
po 6.5. Hodová mše svatá Loučany
18:00
Za živé a občany a dobro- dince z Loučan
út 7.5.
st 8.5. Panny Marie Prostřednice všech milostí Náměšť
10:00
Mše svatá  –  poutníci ze Vnorov
čt 9.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně Cholina
17:00
Za živé a členy živého rů- žence z Dubčan
10.5. Mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení Páně Senice
08:00
Za Marii a Drahomíra Tobiá- šových
so 11.5. Bílsko
17:00
Za Marii a Josefa Koupilovy
Cholina
18:00
Za spásu duše maminky Emílie Křupkové
ne 12.5. 7. neděle velikonoční Senice
08:00
Dubčany
9:30
Hodová mše svatá za živé a † farníky a občany z Dubčan
Náměšť
11:00
Za živou a rodinu Trávníčkovu a Koupilovu a na poděkování za 80 let života
Májová Náměšť
14:00
Májová pobožnost a žehnání květin
Májová Senice
18:00
Májová pobožnost