Slavíme 7. neděli velikonoční

Sbírka příští neděle vychází na církevní školy a na opravy bude až ta další.


Na konci každé mše svaté, po svatém přijímání, se pomodlíme modlitbu k Duchu Svatému v rámci přípravy na Slavnost Seslání Ducha Svatého.


Příští neděli bychom se sešli v 18.00hod. v Hliníkách v Senici na Májové. Pokud si budete chtít udělat čas, sejdeme se tam.


Příští neděli končí doba velikonoční.


V pátek v 7.00hod. odchází poutníci tradičně směrem do Křtin. Podrobnosti na plakátku.


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 12.5. 7. neděle velikonoční Senice
08:00
Dubčany
9:30
Hodová mše svatá za živé a farníky a občany z Dubčan
Náměšť
11:00
Za živou a rodinu Trávníčkovu a Koupilovu a na poděkování za 80 let života
Májová Náměšť
14:00
Májová pobožnost a žehnání květin
Májová Senice
18:00
Májová pobožnost
po 13.5. Památka
Panny Marie Fatimské
František
14:00
út 14.5. Sv. Matěje
st 15.5. Náměšť
17:00
Za Metoděje Stratila, manželku, dceru a 2 rodiče
Senička
18:00
čt 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka Cholina
17:00
Za živou a † rodinu Dojčánovu a Huňkovu
17.5. Senice
18:00
Za Janu Kubovou, ž. rodinu a duše v očistci
so 18.5. Bílsko
17:00
ne 19.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého Senice
08:00
Za Josefa Fišaru, manželku, syny s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání  pro živou rodinu
Cholina
9:30
Za Marii Smrčkovu a její syny
Náměšť
11:00
Za Jana Valoucha, manželku, syny a snachu
Májová Hliníky
18:00
Sejdeme se v Senici v Hliníkách