Slavíme seslání Ducha Svatého

Sbírka příští neděle bude na opravy


V Náměšti se za květiny vybralo 8 782 Kč  – Pán Bůh Zaplať


Sbírky na pronásledované křesťany: Senice 3720 Kč / Cholina 5250 Kč / Náměšť 3689 Kč / – Pán Bůh Zaplať


V sobotu bude v Bílsku Bohoslužba slova.


V Cholině bude mít v neděli mši svatou P. Martin Sekanina


V Náměšti bude v neděli tradiční průvod ke kapli u zámku v rámci poutě k Nejsvětější Trojici. Všichni jste zváni do průvodu a na mši svatou.


V Cholině bude v pátek 24. května v 9.00 hod. setkání seniorů u paní Navrátilové.


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 19.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého Senice
08:00
Za Josefa Fišaru, manželku, sy- ny s prosbou o dar zdraví a Bo- ží požehnání  pro živou rodinu
Cholina
9:30
Za Marii Smrčkovu a její syny
Náměšť
11:00
Za Jana Valoucha, manželku, syny a snachu
Májová Hliníky
18:00
Sejdeme se v Senici v Hliníkách
po 20.5. Panny Marie Matky Církve Loučany
18:00
út 21.5.
st 22.5.
čt 23.5. Svátek Ježíše Krista Nejvyššího kněze Cholina
17:00
Za P. Jaroslava Studeného
24.5. Senice
18:00
so 25.5. Bílsko
17:00
Bohoslužba slova
ne 26.5. Slavnost Nejsvětější Trojice Senice
08:00
Cholina
9:30
Za Josefa Hořínka a živou a rodinu
Náměšť
11:00
odchází průvod od farního kostela
Náměšť
11:45
kaple u zámku – Za živé a farníky a občany Náměště
Senice
18:00
Májová