Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes je sbírka na opravy


Příští nedělní mše svatá v Náměšti bude v sobotu.


V Cholině bude příští neděli Slavnost Božího Těla s průvodem.


Sbírky na školy: Senice 6 071 Kč / Senička 310 Kč / Cholina 6 220 Kč / Náměšť 4 134 Kč /    Pán Bůh zaplať


V Senici bude v pátek v 16.00 hod první svatá zpověď dětí ze Senice a pak v neděli jejich první svaté přijímání.


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 26.5. Slavnost
Nejsvětější Trojice
Senice
08:00
Cholina
9:30
Za Josefa Hořínka a ž. a rodinu
Náměšť
v 11:00
 průvod od farního kostela
odchází
Náměšť
11:45
 kaple u zámku
Za ž. a farníky a občany Náměště
Senice
18:00
Májová
po 27.5. František
14:00
út 28.5.
st 29.5. Náměšť
17:00
Za Martu Blahovu a za rodinu Dorrichovu
Senička
18:00
čt 30.5. Slavnost
Těla a Krve Páně
Senice
18:00
31.5. Svátek Navštívení
Panny Marie
Senice
16:00
1. svatá zpověď dětí ze Senice
Senice
18:00
so 1.6. Bílsko
17:00

Náměšť
18:00

Za Annu Gatěkovu

ne 2.6. 9. neděle v mezidobí
Senice
08:00
 První svaté přijímání
Za rodiče Pavlu a Zdenka Dostálovy a živou rodinu
Cholina
9:30
 Slavnost B. Těla s průvodem
Za  syny Aleše a Ladislava Šmoldasovy, živou a rodinu