Slavíme 9. neděli v mezidobí

Už si můžete přijít napsat úmysly na další pololetí


Sbírky na školy odeslány:  Senice 6 071, Kč / Náměšť 4 134, Kč / Cholina 6 260 Kč /    Pán Bůh zaplať


V pátek bude akce Noc kostelů. Pozor – budou změny mší svatých.  Podrobnosti na vývěskách farností.


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 2.6. 9. neděle v mezidobí
První svaté přijímání Senice
08:00
 Za rod. Zdenka a Pav- lu Dostálovy a ž. rodinu
Slavnost Božího Těla
s průvodem
Cholina
9:30
 Za  syny Aleše a Ladi- slava Šmoldasovy a ž. a rodinu
po 3.6. Památka Karla Lwangy a druhů mučedníků Loučany
18:00
út 4.6.
st 5.6. Památka Sv. Bonifáce, biskupa Náměšť
17:00
Za p. Jindřicha s pros- bou o B. ochranu, jeho manželku a děti
Senička
18:00
čt 6.6. Cholina
17:00
7.6. NOC KOSTELŮ
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Senice
16:30
Cholina
18:00
so 8.6. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie Senice
08:00
Cholina
10:00
První sv. zpověď dětí s Choliny
Bílsko
17:00

ne 9.6.
10. neděle v mezidobí
Senice
08:00
Za živé a farníky
První svaté přijímání Cholina
09:30
Za děti naší farnosti a jejich rodiče
Náměšť
11:00
Za Jaroslava Zaorala, ž. a rodinu
Cholina
14:30
Farní den na farní zahradě