Slavíme 10. neděli v mezidobí

V sobotu bude v Dubčanech slavnost 100 let hasičského sboru


Příští neděle je třetí v měsíci, vychází sbírka na opravy


Už si můžete zapisovat úmysly na další pololetí


Děti, které chodily do náboženství, postupují automaticky do dalšího ročníku, aby se znovu nemusely psát přihlášky. Pro děti, které půjdou do první třídy, a nebo jiné nové děti – budou přihlášky v kostelích.


Díky všem, kdo se zapojili do organizace Noci kostelů.


Kontakt na faráře P. Josefa
tel.: 776 680 901,  farní 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 9.6.
10. neděle v mezidobí
Senice
08:00
Za živé a farníky
První svaté přijímání Cholina
09:30
Za děti naší farnosti a je- jich rodiče
Náměšť
11:00
Za Jaroslava Zaorala, ž. a rodinu
Cholina
14:30
Farní den na farní zahradě
po 10.6. František
14:00
út 11.6.
st 12.6. Náměšť
17:00
Senička
18:00
čt 13.6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve Cholina
17:00
Za Marii a Josefa Nedo- pilovy
14.6. Senice
18:00
Za rodiče Ludmilu a Jo- sefa Barabášovy, souro- zence s prosb o dar zdr. pro živou rodinu
so 15.6. Dubčany
10:30
Za živé a hasiče obce Dubčany
Bílsko
17:00

Za Marii Utíkalovu a rodiče

ne 16.6. 11. neděle v mezidobí Senice
08:00
Cholina
09:30
Za rodiče Jana a Zdeňku Navrátilovy s prosbou  o dar zdr. pro celou rodinu
Náměšť
11:00
Za Ludmilu Kurfurstovu a 2 rodiče