Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 3. neděle velikonoční

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření, po mši sv. svátostné požehnání.

Celý příspěvek

Slavíme Květnou neděli

Květnou neděli začíná Svatý týden. Zelený čtvrtek – dopoledne v katedrále Missa chrismatis, při které biskup světí oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Večer mše sv. na památku Poslední večeře. Velký pátek – den smrti našeho Pána, proto je v tento přísný půst (půst od masa a půst újmy). V tento den se neslaví mše sv., konají se velkopáteční obřady (bohosl. slova, uctívání kříže, sv. přijímání). Bílá sobota – den, kdy Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu. Večer oslavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání při Velikonoční vigilii (slavnost světla, bohoslužba slova, křestní bohoslužba a eucharistická bohoslužba). Neděle velikonoční – největší křesťanský svátek, oslava zmrtvýchvstalého Pána, vítěze nad smrtí.

Celý příspěvek

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Setkání mládeže EXIT

fara Ptení, pátek 30. září od 19 hodin. Téma: Smysl života

 

Farní pouť do Frýdku

sobota 1. října, poutní mše sv. v 9:30 hod. v bazilice, pobožnost Křížové cesty, odpoledne návštěva TV Noe

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání

katedrála Olomouc, sobota 15.10.2022 od 15 hod.

 

Arcidiecézní setkání mládeže

Olomouc, 18. – 19. listopadu 2022, 30. výročí