Římskokatolická farnost Senice na Hané

Slavíme 5. neděli v mezidobí

Příští neděli je den nemocných. Udělil bych v neděli svátost pomazání nemocných těm, kteří mají 65 let a více, kteří chodí pravidelně ke svátostem. Další příležitost bude v týdnu ve všední den, kdy je mše svatá. V týdnu budu ve zpovědnici dříve před mší sv. a v neděli, jak to vyjde.

Celý příspěvek

Slavíme Svátek Svaté Rodiny

V pátek oslavíme Slavnost Zjevení Páně. Pokud můžete, přijďte na mši svatou s dětmi, které budou chodit na Tříkrálovou sbírku. Mohou si vzít malý tříkrálový přehoz a korunu na hlavu. Půjdeme v průvodu k oltáři. Dostanou pak požehnání ke koledování na sobotu.

V sobotu pak už budou rozdělení do skupinek a vyjdou do ulic, jak jste zvyklí.

Celý příspěvek