Slavíme 7. neděli v mezidobí

V neděli 17.2. byla sbírka na opravy. V Senici se vybralo 6.950,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 24. února se koná sbírka Haléř svatého Petra.

 

V pátek 1. března je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 24.2. 7. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Šindelá-
řovu a Endelovu
po 25.2.
út 26.2.
st 27.2.
čt 28.2. Senička 17:00 Volný úmysl
1.3. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za Anežku a Josefa Gargelovy a Boží požehnání pro živou rodinu
so 2.3. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 3.3. 8. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu Skopalovu a manžela

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Noc kostelů
kostel Senice, pátek 24. 05. 2019 od 19 hodin

Farní den
farní zahrada Senice, neděle 26. 5. 2019

Koncert scholy od sv. Maří Magdaleny
kostel Senice, neděle 02. 06. 2019 v 15 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30