Slavíme 7. neděli v mezidobí

V neděli 17.2. byla sbírka na opravy. V Senici se vybralo 6.950,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 24. února se koná sbírka Haléř svatého Petra.

 

V pátek 1. března je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 24.2. 7. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Marii a Františka Šindelářovy, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Šindelá-
řovu a Endelovu
po 25.2.
út 26.2.
st 27.2.
čt 28.2. Senička 17:00 Volný úmysl
1.3. 1. pátek v měsíci Senice 18:00 Za Anežku a Josefa Gargelovy a Boží požehnání pro živou rodinu
so 2.3. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 3.3. 8. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Vlastimilu Skopalovu a manžela

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.