Slavíme 3. neděli velikonoční

Společný úmysl modliteb na měsíci květen: Za déšť a dostatek vláhy, abychom měli úrodu a za pokoru, abychom si vážili přírody jako Božího daru.

 

V sobotu 18. května bude Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do Olomouce. Bude vypraven autobus. Zapisujte se na seznam vzadu v kostele. Program pouti je na plakátku na nástěnce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 5.5. 3. neděle velikonoční  Senice 08:00
 
 
 


18:00

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví u příležitosti životního jubilea s prosbou o Boží požehnání a ochranu P.Marie do dalších let


Májová pobožnost

po 6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
út 7.5.
st 8.5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
čt 9.5. Senička 17:00 Na daný úmysl
10.5. Senice 18:00 Za Stanislava a Annu Coufalovy a za Boží požehnání pro živou rodinu
so 11.5. Senice 08.00
ne 12.5. 4. neděle velikonoční
Senice 08:00


18:00

Za živé a farníky


Májová pobožnost

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.