Slavíme 4. neděli velikonoční

V neděli 12.5. je sbírka na křesťanská média.

 

V neděli 19.5. se koná pravidelná sbírka na opravy. Za každý dar Pán Bůh zaplať!

 

V pátek 17. května od 20 hodin bude v kapli v Dubčanech adorace, kterou povedou mladí našich farností.

 

V sobotu 18. května bude Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do Olomouce. Bude vypraven autobus. Zapisujte se na seznam vzadu v kostele. Program pouti je na plakátku na nástěnce.

 

V sobotu 25. května v 16 hodin bude v kostele v Konici mše svatá v tradičním římském ritu. Podrobnosti na plakátku na nástěnce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 12.5. 4. neděle velikonoční 

Neděle Dobrého pastýře
Den modliteb za povolání
k duchovnímu stavu

Senice 08:00
 


18:00

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví u Za živé a farníky


Májová pobožnost

po 13.5. Panny Marie Fatimské
út 14.5. Svátek sv. Matěje, apoštola
st 15.5.
čt 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka Senička 17:00 Za Marii Otáhalovu, manžela a Boží požehnání pro živou rodinu
17.5. Senice 18:00 Za rodiče Vyhlídalovy, jejich vnučky a za ochranu Boží pro živou rodinu
so 18.5.
ne 19.5. 5. neděle velikonoční
Senice 08:00
 


18:00

Za Josefa Fišaru, manželku, sy- ny a dar zdraví pro celou rodinu


Májová pobožnost

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.