Slavíme 5. neděli velikonoční

V neděli 12.5. byla sbírka na křesťanská média. V Seničce se ve čtvrtek vybralo 190,- Kč, v Senici v neděli 3.250,- Kč. Dohromady 3.440,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 19.5. se koná pravidelná sbírka na opravy. Za každý dar Pán Bůh zaplať! Sbírka z neděle 26.5. bude věnována křesťanům v Iráku na obnovu jejich domovů.

 

V pátek 24.5. bude v Senici Noc kostelů. Program na nástěnce.

 

V sobotu 25. května v 16 hodin bude v kostele v Konici mše svatá v tradičním římském ritu. Podrobnosti na plakátku na nástěnce.

 

V neděli 26.5. bude májová pobožnost už ve 14:30. Po ní jsou všichni zváni na posezení na farní zahradu – Farní den.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 19.5. 5. neděle velikonoční  Senice 08:00
 


18:00

Za Josefa Fišaru, manželku, syny a dar zdraví pro celou rodinu


Májová pobožnost

po 20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
út 21.5.
st 22.5.
čt 23.5. Senička 17:00 Na poděkování P.Bohu za 50 let života a Boží ochranu pro celou rod.
24.5. Senice 18:00 Za + Janu Kubovu, živou rodinu a duše v očistci
so 25.5.
ne 26.5. 6. neděle velikonoční

Den modliteb za pronásledované křesťany

Senice 08:00
 
 


14:30

Na poděkování Pánu Bohu za dar života, ochranu Boží a P. Marie do dalších let


Májová pobožnost

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin