Slavíme 5. neděli velikonoční

V neděli 12.5. byla sbírka na křesťanská média. V Seničce se ve čtvrtek vybralo 190,- Kč, v Senici v neděli 3.250,- Kč. Dohromady 3.440,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

V neděli 19.5. se koná pravidelná sbírka na opravy. Za každý dar Pán Bůh zaplať! Sbírka z neděle 26.5. bude věnována křesťanům v Iráku na obnovu jejich domovů.

 

V pátek 24.5. bude v Senici Noc kostelů. Program na nástěnce.

 

V sobotu 25. května v 16 hodin bude v kostele v Konici mše svatá v tradičním římském ritu. Podrobnosti na plakátku na nástěnce.

 

V neděli 26.5. bude májová pobožnost už ve 14:30. Po ní jsou všichni zváni na posezení na farní zahradu – Farní den.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 19.5. 5. neděle velikonoční  Senice 08:00
 


18:00

Za Josefa Fišaru, manželku, syny a dar zdraví pro celou rodinu


Májová pobožnost

po 20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
út 21.5.
st 22.5.
čt 23.5. Senička 17:00 Na poděkování P.Bohu za 50 let života a Boží ochranu pro celou rod.
24.5. Senice 18:00 Za + Janu Kubovu, živou rodinu a duše v očistci
so 25.5.
ne 26.5. 6. neděle velikonoční

Den modliteb za pronásledované křesťany

Senice 08:00
 
 


14:30

Na poděkování Pánu Bohu za dar života, ochranu Boží a P. Marie do dalších let


Májová pobožnost

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Slavnost Božího Těla
kostel Senice, čtvrtek 20. 06. 2019 v 18:30 hod. 

Adorace
kostel Senice, pátek 21. 6. 2019 od 20 hod.

Kněžské svěcení
katedrála Olomouc, sobota 29. 6. 2019 v 9:30

Patrocinium (Hody)
kostel Senice, neděle 21. 7. 2019 v 9:30

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00 (pontifikální mše sv.), v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 9:30 – 18:00 hod.