Slavíme 18. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 21.7. se vybralo: Senička 207,- Kč (čtvrtek), Senice 9.045,- Kč. Dohromady 9.252,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 4.8. 18. neděle v mezidobí Senice 08:00 Volný úmysl
po 5.8.
út 6.8. Svátek Proměnění Páně
st 7.8.
čt 9.8. Sv. Dominika, kněze Senička 18:00 Volný úmysl 
10.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Senice 18:00 Na daný úmysl a ochranu Panny Marie
so 11.8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka
ne 12.8. 19. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České