Slavíme 18. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 21.7. se vybralo: Senička 207,- Kč (čtvrtek), Senice 9.045,- Kč. Dohromady 9.252,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 4.8. 18. neděle v mezidobí Senice 08:00 Volný úmysl
po 5.8.
út 6.8. Svátek Proměnění Páně
st 7.8.
čt 9.8. Sv. Dominika, kněze Senička 18:00 Volný úmysl 
10.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Senice 18:00 Na daný úmysl a ochranu Panny Marie
so 11.8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka
ne 12.8. 19. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner