Slavíme 18. neděli v mezidobí

Při sbírce na opravy v neděli 21.7. se vybralo: Senička 207,- Kč (čtvrtek), Senice 9.045,- Kč. Dohromady 9.252,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 4.8. 18. neděle v mezidobí Senice 08:00 Volný úmysl
po 5.8.
út 6.8. Svátek Proměnění Páně
st 7.8.
čt 9.8. Sv. Dominika, kněze Senička 18:00 Volný úmysl 
10.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže Senice 18:00 Na daný úmysl a ochranu Panny Marie
so 11.8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka
ne 12.8. 19. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin