Slavíme 19. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc srpen: Za evropské politiky, aby se vyhýbali chybným rozhodnu- tím a Evropa se vyvíjela v souladu s Božími zákony.

 

V neděli 18. srpna bude sbírka na opravy.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 11.8. 19. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 12.8.
út 13.8.
st 14.8. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučed.
čt 15.8. Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie
Senice 17:00 Na daný úmysl
16.8. Senice 18:00 Za rodiče Grézlovy, Heroudkovy a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
so 17.8.
ne 18.8. 20. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, živou a rodi- nu Štafovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Adorace
kostel Cholina, sobota  26. 10. 2019 od 19 hodin

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Exit (téma potraty)
fara Vilémov, pátek  08.11.2019 v 19:30 hodin

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České