Slavíme 19. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc srpen: Za evropské politiky, aby se vyhýbali chybným rozhodnu- tím a Evropa se vyvíjela v souladu s Božími zákony.

 

V neděli 18. srpna bude sbírka na opravy.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 11.8. 19. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 12.8.
út 13.8.
st 14.8. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučed.
čt 15.8. Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie
Senice 17:00 Na daný úmysl
16.8. Senice 18:00 Za rodiče Grézlovy, Heroudkovy a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
so 17.8.
ne 18.8. 20. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, živou a rodi- nu Štafovu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin