Slavíme 19. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc srpen: Za evropské politiky, aby se vyhýbali chybným rozhodnu- tím a Evropa se vyvíjela v souladu s Božími zákony.

 

V neděli 18. srpna bude sbírka na opravy.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 11.8. 19. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 12.8.
út 13.8.
st 14.8. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučed.
čt 15.8. Slavnost
Nanebevzetí Panny Marie
Senice 17:00 Na daný úmysl
16.8. Senice 18:00 Za rodiče Grézlovy, Heroudkovy a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
so 17.8.
ne 18.8. 20. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, živou a rodi- nu Štafovu

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť Cholina
Cholina, neděle 18. 8. 2019 v 10:00, pontifikální mši sv. slouží otec arcibiskup Jan Graubner, v 15 hod. novokněz P.Jan Faltýnek

Hody Senička
kaple Senička, pondělí 26. 8. 2019 v 8 hod.

Adorační den
kostel Senice, pondělí  26. 8. 2019, 10:00 – 18:00 hod.

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota  31. 8. 2019, v 10:15 mše sv., kterou slouží otec arcibiskup Jan Graubner