Slavíme 20. neděli v mezidobí

V neděli 18. srpna je sbírka na opravy.

 

V pondělí 26. srpna bude v naší farnosti adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 10 hodin. V 18 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání. Zapisujte se v kostele na rozpis vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 18.8. 20. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Stanislava Štafu a za živou a rodinu Štafovu
po 19.8.
út 20.8. Sv. Bernarda,
opata a učitele církve
st 21.8. Sv. Pia X., papeže
čt 22.8. Panny Marie Královny Senička 17:00 Za živou a rodinu Hrachovinovu
23.8. Senice 18:00 Za Helenu Přichystalovu, živou a rodi- nu Přichystalovu a Vybíralovu
so 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
ne 25.8. 21. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Drahomíra Tobiáše, sestru Boženu a rodiče

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Exit (bez Exitu) – setkání mladých
fara Konice, téma: Bůh se o tebe postará – vyprávění z pěší poutě do Assisi, pátek 24.01.2020 od 19:30 hodin

Hromniční pouť matek
kostel Zvěstování Panny Marie Šternberk,      sobota 01.02.2020 od 9:20 hodin

Děkovná hromniční pouť
kostel Cholina, neděle 02.02.2020 v 9:30 hod

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.