Slavíme 20. neděli v mezidobí

V neděli 18. srpna je sbírka na opravy.

 

V pondělí 26. srpna bude v naší farnosti adorační den. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 10 hodin. V 18 hodin zakončení adorace a svátostné požehnání. Zapisujte se v kostele na rozpis vzadu za lavicemi.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 18.8. 20. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Stanislava Štafu a za živou a rodinu Štafovu
po 19.8.
út 20.8. Sv. Bernarda,
opata a učitele církve
st 21.8. Sv. Pia X., papeže
čt 22.8. Panny Marie Královny Senička 17:00 Za živou a rodinu Hrachovinovu
23.8. Senice 18:00 Za Helenu Přichystalovu, živou a rodi- nu Přichystalovu a Vybíralovu
so 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
ne 25.8. 21. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Drahomíra Tobiáše, sestru Boženu a rodiče

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, sobota  28. 9. 2019, v 10:00 mše sv., kterou slouží Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Děkanátní Senická nota
kostel Senice, sobota  12. 10. 2019 od 14 hodin

Misijní most modlitby
kostel Senice, pátek  18. 10. 2019 po mši sv.

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České