Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci září. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 v kostele výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání. Mše sv. o první sobotě v měsíci tentokrát nebude.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 1.9. 22. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 2.9.
út 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
st 4.9.
čt 5.9. Sv. Terezie z Kalkaty Senička 18:00 Na vlastní úmysl
6.9. 1. pátek v měsíci  Senice 18:00 Za Vladimíra Pytlíčka, dvoje rodiče a živou rodinu


Svátostné požehnání po mši svaté

so 7.9. 1. sobota v měsíci
ne 8.9. 23. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Jaroslava Kvapila a rodiče
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin