Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek je první pátek v měsíci září. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 v kostele výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání. Mše sv. o první sobotě v měsíci tentokrát nebude.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 1.9. 22. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za živé a farníky
po 2.9.
út 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
st 4.9.
čt 5.9. Sv. Terezie z Kalkaty Senička 18:00 Na vlastní úmysl
6.9. 1. pátek v měsíci  Senice 18:00 Za Vladimíra Pytlíčka, dvoje rodiče a živou rodinu


Svátostné požehnání po mši svaté

so 7.9. 1. sobota v měsíci
ne 8.9. 23. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za Jaroslava Kvapila a rodiče

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Národní svatováclavská pouť
Stará Boleslav, sobota  28. 9. 2019, v 10:00 mše sv., kterou slouží Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

Děkanátní Senická nota
kostel Senice, sobota  12. 10. 2019 od 14 hodin

Misijní most modlitby
kostel Senice, pátek  18. 10. 2019 po mši sv.

Misijní neděle
neděle  20. 10. 2019, den modliteb za misie

Společná modlitba za zemřelé
hřbitov Senice na Hané, neděle  03.11.2019 ve 14 hodin (Cholina 15:00)

Národní pouť do Říma
11.-13.11. 2019, 30 let od svatořečení Anežky České