Slavíme 4. neděli adventní

V neděli 22.12. od 15 hod. vystoupí v kostele děti MŠ, od 16 hod. žáci ZŠ a senická schola. Na faře bude prodej vánočních ozdob, dárků, dekorací, svíček a šperků, zdobení perníčků pro děti i dospělé.

 

V neděli 22.12. od 15 hod. vystoupí v kostele děti MŠ, od 16 hod. žáci ZŠ a senická schola. Na faře bude prodej vánočních ozdob, dárků, dekorací, svíček a šperků, zdobení perníčků pro děti i dospělé.

 

Zdobení stromečků v kostele bude 23.12. od 9 hodin.

 

Na Štědrý den od 22 hodin v kostele zpěv koled.

 

Děti, které se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky ať se přihlásí u paní Venduly Koupilové. Tříkrálová sbírka bude v sobotu 11.1. od 9 hodin.

 

V neděli 15.12. byla sbírka na opravy: Senička 160,- Kč, Senice 8.445,- Kč. Dohromady 8.605,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

První nedělí adventní jsme začali nejen nový liturgický rok, ale začal také ROK BIBLE, který bude trvat až do 30. září 2020, kdy si budeme připomínat 1600 let od smrti sv. Jeronýma, velkého překladatele Písma svatého. Je možné se zůčastnit aktivity k Roku Bible. Pokud poskytnete svou e-mailovou adresu, každý týden vám přijde test, kde si můžete ověřit své znalosti Bible a získat nové. V zakristii je list, na který můžete napsat e-mailovou adresu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 22.12. 4. neděle adventní Senice 08:00 Za Stanislava Štafu, živou a rodinu Štafovu
po 23.12. Senice 06:30 Na vlastní úmysl
út 24.12. Štědrý den Senice 22:00


22:30

Zpěv koled


Za členy pěveckého sboru a scholy a jejich rodiny

st 25.12. Slavnost Narození Páně Senice 08:00 Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, rodiče a B. požehnání pro živou rodinu
čt 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Senice 08:00 Za Jiřího Skopala, jeho rodiče, živou a rodinu Skopalovu a Vackovu
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Senice 18:00 Za Drahomíra Tobiáše a dar zdraví pro živou rodinu
so 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
ne 29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice 08:00 Za Květoslava Brzobohatého,
syna a živou i rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť do Křetína
kostel sv. Jeronýma v Křetíně, sobota 26.09.2020, mše sv. v 10:00 hod.

 

Pouť schol a scholiček
Sv. Hostýn, sobota 26.09.2020, poutní mše sv. v 10:15 hod.

 

Národní Svatováclavská pouť 2020
Stará Boleslav, pondělí 28.09.2020

 

Setkání lektorů Božího slova
Arcibiskupský palác Olomouc, sobota 17.10.2020

 

VIR – Duchovní obnova pro svobodné muže
kněžský seminář Olomouc, 27.-29.11.2020