Slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V neděli 29.12. v 16 hodin se v kostele v Cholině koná Vánoční koncert. Účinkuje schola Pramen.

 

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 v kostele výstav Nejsvětější Svátosti. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

První nedělí adventní jsme začali nejen nový liturgický rok, ale začal také ROK BIBLE, který bude trvat až do 30. září 2020, kdy si budeme připomínat 1600 let od smrti sv. Jeronýma, velkého překladatele Písma svatého. Je možné se zůčastnit aktivity k Roku Bible. Pokud poskytnete svou e-mailovou adresu, každý týden vám přijde test, kde si můžete ověřit své znalosti Bible a získat nové. V zakristii je list, na který můžete napsat e-mailovou adresu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice 08:00 Za Květoslava Brzobohatého,
syna a živou i rodinu
po 30.12.
út 31.12. Sv. Silvestra I., papeže Senice 16:00 Na poděkování Pánu Bohu za při- jatá dobrodiní během uplynulého roku
st 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
(Závazný zasvěcený svátek)
Senice 08:00 Za Rostislava Grecmana, jeho manželku Ludmilu a dar zdraví a víry pro živou rodinu
čt 2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Senička 18:00 Na poděkování za Boží pomoc v minulém roce s prosbou o další Boží pomoc v nadcházejícím roce
3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
1. pátek v měsíci
Senice 18:00 Za rodiče, jejich rodiče a sourozence
so 4.1. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 5.1. 2. neděle po Narození Páně Senice 08:00 Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020