Slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V neděli 29.12. v 16 hodin se v kostele v Cholině koná Vánoční koncert. Účinkuje schola Pramen.

 

V pátek je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 v kostele výstav Nejsvětější Svátosti. Po mši sv. svátostné požehnání.

 

První nedělí adventní jsme začali nejen nový liturgický rok, ale začal také ROK BIBLE, který bude trvat až do 30. září 2020, kdy si budeme připomínat 1600 let od smrti sv. Jeronýma, velkého překladatele Písma svatého. Je možné se zůčastnit aktivity k Roku Bible. Pokud poskytnete svou e-mailovou adresu, každý týden vám přijde test, kde si můžete ověřit své znalosti Bible a získat nové. V zakristii je list, na který můžete napsat e-mailovou adresu.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 29.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Senice 08:00 Za Květoslava Brzobohatého,
syna a živou i rodinu
po 30.12.
út 31.12. Sv. Silvestra I., papeže Senice 16:00 Na poděkování Pánu Bohu za při- jatá dobrodiní během uplynulého roku
st 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
(Závazný zasvěcený svátek)
Senice 08:00 Za Rostislava Grecmana, jeho manželku Ludmilu a dar zdraví a víry pro živou rodinu
čt 2.1. Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Senička 18:00 Na poděkování za Boží pomoc v minulém roce s prosbou o další Boží pomoc v nadcházejícím roce
3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
1. pátek v měsíci
Senice 18:00 Za rodiče, jejich rodiče a sourozence
so 4.1. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 5.1. 2. neděle po Narození Páně Senice 08:00 Za živé a farníky

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

Exit
farní klubovna Laškov, pátek 28.02.2020 v 19:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Duchovní obnova farnosti
fara Senice, vede P.Mariusz ze Ptení, sobota 14.03.2020 od 9 hodin

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.