Slavíme 3. neděli v mezidobí

V neděli 19.1. při sbírce na opravy se vybralo: v Seničce 375,- Kč, v Senici 8.315,- Kč. Dohromady 8.690,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Papež František vyhlásil třetí neděli v mezidobí (26.1.) Nedělí Božího slova. Apoštolský list papeže Františka Aperuit illis v celém znění naleznete na webových stránkách Českého katolického biblického díla –  www.biblickedilo.cz.

 

V sobotu 1.2. se ve Šternberku koná tradiční Hromniční pouť matek. Více na plakátku na nástěnce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 26.1. 3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Senice 08:00 Za živé a farníky
po 27.1.
út 28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
st 29.1.
čt 30.1. Senička 18:00 Na daný úmysl
31.1. Sv. Jana Boska, kněze Senice 18:00 Volný úmysl
so 1.2. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Senice 08:00 Volný úmysl
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020