Slavíme 3. neděli v mezidobí

V neděli 19.1. při sbírce na opravy se vybralo: v Seničce 375,- Kč, v Senici 8.315,- Kč. Dohromady 8.690,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Papež František vyhlásil třetí neděli v mezidobí (26.1.) Nedělí Božího slova. Apoštolský list papeže Františka Aperuit illis v celém znění naleznete na webových stránkách Českého katolického biblického díla –  www.biblickedilo.cz.

 

V sobotu 1.2. se ve Šternberku koná tradiční Hromniční pouť matek. Více na plakátku na nástěnce.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 26.1. 3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Senice 08:00 Za živé a farníky
po 27.1.
út 28.1. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
st 29.1.
čt 30.1. Senička 18:00 Na daný úmysl
31.1. Sv. Jana Boska, kněze Senice 18:00 Volný úmysl
so 1.2. 1. sobota v měsíci Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Senice 08:00 Volný úmysl

Komentáře jsou uzavřeny

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Popeleční středa
kostel Senice, středa 26.02.2020, mše sv. s udělování popelce v 18:30 hodin

Exit
farní klubovna Laškov, pátek 28.02.2020 v 19:30 hodin

VIR – duchovní obnova pro mladé muže
Arcibiskupský kněžský seminář, 13.03. – 15.03.2020

Duchovní obnova farnosti
fara Senice, vede P.Mariusz ze Ptení, sobota 14.03.2020 od 9 hodin

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota 21.03.2020, 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.