Slavíme 5. neděli v mezidobí

V neděli 16.2. bude pravidelná sbírka na opravy.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 9.2. 5. neděle v mezidobí Senice 08:00 Za duše v očistci
po 10.2. Sv. Scholastiky, panny
út 11.2. Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
st 12.2.
čt 13.2. Mše sv. v Seničce nebude
14.2. Senice 18:00 Za živou a rodinu Dvořákovu
so 15.2.
ne 16.2. 6. neděle v mezidobí
Senice 08:00 Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin