Slavíme 2. neděli postní

V sobotu 14.3. se koná na faře v Senici postní duchovní obnova, kterou povede P.Mariusz Radaczynski ze Ptení. Začátek v 9 hodin. Podrobnosti na plakátcích.

 

Pobožnosti Křížové cesty v době postní budou bývat v pátek od 17:30 a v neděli ve 14:30 (1.3. pan kostelník, 8.3. rodiny, 15.3. ministranti, 22.3. sbor, 29.3. skauti, 5.4. schola). Křížová cesta v Seničce bude bývat v neděli ve 13 hodin.

 

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Vážnosti této doby také odpovídá hudební doprovod. Oltář se nezdobí květinami (vyjma 4. neděle postní, slavností a svátků), v liturgických textech se vynechává každé „Aleluja“.

 

V sobotu 21. března se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a duchovní povolání do katedrály v Olomouci. Bude vypraven autobus. Zájemci ať se zapisují na seznam, který je v kostele na stolku za lavicemi. Program: 15:00 Křížová cesta, 16:00 adorace, 17:00 pontifikální mše sv.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv./poznámky
ne 8.3. 2. neděle postní Senice 08:00 Za živé a farníky
po 9.3.
út 10.3.
st 11.3.
čt 12.3. Senička 18:00 Za + Miroslava Churavého a duše v očistci
13.3. Senice 18:00 Za Marii Tobiášovu, živou a rodinu Tobiášovu
so 14.3. Senice 09:00 Postní duchovní obnova na faře
ne 15.3. 3. neděle postní
Senice 08:00 Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro ž. rodinu

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin