Slavnost Seslání Ducha Svatého

Tento týden je první pátek v měsíci. Dopoledne návštěvy nemocných. Od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti. Po mši sv. svátostné požehnání.

V pátek po večerní mši sv. příprava dětí k 1. sv. přijímání v kostele.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo čas úmysl mše sv.
ne 31.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého

(Končí doba velikonoční)

Senice 08:00 Za rodiče Vyhlídalovy, jejich + vnučky,duše v očistci a za farníky
po 1.6. Památka Panny Marie, Matky církve
út 2.6.
st 3.6. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
čt 4.6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Senička 18:00 Volný úmysl
5.6. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

1. pátek v měsíci

Senice 18:00 Za + Květoslava Brzobohatého, + syna, živou a + rodinu
so 6.6. Sv. Norberta, biskupa

1. sobota v měsíci

Senice 08:00 Na daný úmysl
ne 7.6. Slavnost Nejsvětější Trojice Senice 08:00 Za + Pavlu a Zdeňka Dostálovy, živou a + rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin