Slavíme 11. neděli v mezidobí

Pozvánka pro mládež: V pátek 19.6. v Laškově EXIT. Začátek v 17:30 mší sv. v kostele. Téma: Nebojme se dělat velké věci.

V pátek po večerní mši sv. příprava dětí k 1. sv. přijímání v kostele.

Úmysl modliteb farnosti na měsíc červen: Za lidi v nouzi a v těžké životní situaci, aby jim nechyběla pomoc Boží i lidská.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 14.6. 11. neděle                v mezidobí 08:00
Senice
Za + Marii a Stanslava Polisovy, živou a + rodinu Polisovu
po 15.6.
út 16.6.
st 17.6.
čt 18.6. 18:00
Senička
Za + rodiče Navrátilovy, jejich + syny a snachu
19.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:00
Senice
Za + Ludmilu a Josefa Barabášovy, jejich rodiče, sourozence a dar zdraví
so 20.6. Neposkvrněného srdce Panny Marie
ne 21.6. 12. neděle                v mezidobí 08:00
Senice
Za děti, přistupující k 1. sv. přijímání a za farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin