Slavíme 12. neděli v mezidobí

V neděli 21.6. je sbírka na opravy.

P. Martin má týden dovolenou. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Roman Vlk z Laškova (mob.: 739 523 415).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 21.6. 12. neděle                 v mezidobí 08:00
Senice
Za děti, přistupující k 1. sv. přijímání a za farníky
po 22.6.
út 23.6.
st 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
čt 25.6.
26.6. 18:00
Senice
Bohoslužba slova se sv. přijímáním
so 27.6.
ne 28.6. 13. neděle                  v mezidobí 08:00
Senice
Za + Marii a Františka Štefanovy
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Patrocinium – poutní slavnost ke cti sv. Maří Magdaleny
Senice, neděle 26.07.2020 v 9:30 hodin

 

Duchovní cvičení pro mladé muže VIA
kněžský seminář Olomouc, 3.-7. srpna 2020

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie Cholina, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin