Slavíme 15. neděli v mezidobí

V neděli 19.7. bude sbírka na opravy.

Úmysl modliteb na měsíc červenec: Za obnovu rodin, aby společně strávený čas vedl k prohloubení vztahů a k utužení víry.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 12.7. 15. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za živou a + rodinu Rozsypalovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
po 13.7.
út 14.7.
st 15.7. Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
čt 16.7. Panny Marie Karmelské 18:00 Senička Za + Benedikta a Marii Navrátilovy
17.7. 18:00
Senice
Za umírající
so 18.7.
ne 19.7. 16. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za + Antonína Olšínka
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020