Slavíme 18. neděli v mezidobí

P. Martin má do 8. srpna dovolenou. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic. Na něho se obracejte v neodkladných záležitostech (zaopatřování, vyřízení pohřbu apod.). Mobil: 736 139 264.

OHLÁŠKY: V sobotu 15.8.2020 ve farním kostele v Senici na Hané uzavřou církevní manželství novomanželé Marek Vávra, bytem Havelkova č.p. 90/6, Olomouc a Marie Drlíková, bytem Čajkovského 488/7, Nová Ulice, Olomouc.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2021. Cena 70,- Kč.

V kostele vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok 2020/21. Rodiče ať vyplněné přihlášky odevzdají během měsíce srpna buď v zakristii nebo na faře (i do schránky).

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 2.8. 18. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Bohoslužba slova se sv. přijímáním
po 3.8. Sv. Gorazda a druhů
út 4.8. Sv. Jana Marie Vianneye, kněze
st 5.8.
čt 6.8. Svátek Proměmění Páně
7.8.
so 8.8. Sv. Dominika, kněze
ne 9.8. 19. neděle v mezidobí 08:00 Senice
Za + Drahoslava Záhoru a Anežku Andrýskovu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin