Slavíme 18. neděli v mezidobí

P. Martin má do 8. srpna dovolenou. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pawel Zaczyk z Bohuslavic. Na něho se obracejte v neodkladných záležitostech (zaopatřování, vyřízení pohřbu apod.). Mobil: 736 139 264.

OHLÁŠKY: V sobotu 15.8.2020 ve farním kostele v Senici na Hané uzavřou církevní manželství novomanželé Marek Vávra, bytem Havelkova č.p. 90/6, Olomouc a Marie Drlíková, bytem Čajkovského 488/7, Nová Ulice, Olomouc.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2021. Cena 70,- Kč.

V kostele vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok 2020/21. Rodiče ať vyplněné přihlášky odevzdají během měsíce srpna buď v zakristii nebo na faře (i do schránky).

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 2.8. 18. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Bohoslužba slova se sv. přijímáním
po 3.8. Sv. Gorazda a druhů
út 4.8. Sv. Jana Marie Vianneye, kněze
st 5.8.
čt 6.8. Svátek Proměmění Páně
7.8.
so 8.8. Sv. Dominika, kněze
ne 9.8. 19. neděle v mezidobí 08:00 Senice
Za + Drahoslava Záhoru a Anežku Andrýskovu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Hlavní pouť v Cholině
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině, neděle 16.08.2020, mše sv. v 10 a 15 hodin

 

Adorační den farnosti Senice na Hané
farní kostel, středa 26.08.2020 od 9 hodin, v 19:00 zakončení adorace a svátostné požehnání

 

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 29.08.2020 v 10:15 hodin (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner)

 

Pěší pouť do Křtin
pouť vychází z Náměště na Hané, od pátku 28. do neděle 30. srpna 2020

 

Patrocinium v Seničce (Hody)
kaple sv. Andělů strážných  v Seničce, pondělí 31.08.2020 v 8 hodin

 

Pouť do Cvilína a Rudy (farnost Cholina)
sobota 12.09.2020