Slavíme 19. neděli v mezidobí

V neděli 16.8. bude sbírka na opravy.

OHLÁŠKY: V sobotu 15.8.2020 ve farním kostele v Senici na Hané uzavřou církevní manželství novomanželé Marek Vávra, bytem Havelkova č.p. 90/6, Olomouc a Marie Drlíková, bytem Čajkovského 488/7, Nová Ulice, Olomouc.

V neděli 16.8. je v Cholině hlavní pouť. Mši sv. v 10 hodin celebruje P. Norbert Jan Maria Hnátek, OT z Opavy. V 15 hodin má mši sv. novokněz P. Vojtěch Radoch.

V zakristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2021. Cena 70,- Kč.

V kostele vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné odevzdejte během měsíce srpna buď v zakristii nebo na faře (i do schránky).

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava č./místo úmysl mše sv.
ne 9.8. 19. neděle v mezidobí 08:00
Senice
Za + Drahoslava Záhoru a Anežku Andrýskovu
po 10.8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka
út 11.8. Sv. Kláry, panny
st 12.8.
čt 13.8. 18:00 Senička Volný úmysl
14.8. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a muč. 16:30 Senice Zádušní mše sv. za + Milenu Mikulkovou
so 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Doporučený svátek) 08:00 Senice Volný úmysl
ne 16.8. 20. neděle v mezidobí 08:00 Senice
Za + Stanislava Štafu a jeho + sourozence
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Pouť do Křetína
kostel sv. Jeronýma v Křetíně, sobota 26.09.2020, mše sv. v 10:00 hod.

 

Pouť schol a scholiček
Sv. Hostýn, sobota 26.09.2020, poutní mše sv. v 10:15 hod.

 

Národní Svatováclavská pouť 2020
Stará Boleslav, pondělí 28.09.2020

 

Setkání lektorů Božího slova
Arcibiskupský palác Olomouc, sobota 17.10.2020

 

VIR – Duchovní obnova pro svobodné muže
kněžský seminář Olomouc, 27.-29.11.2020