Slavíme 3. neděli v mezidobí

V neděli 17.1. při sbírce na opravy se vybralo: Senička 340,- Kč (čtvrtek), Senice 4.170,- Kč. Dohromady 4.510,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova (24.1.) Při mši sv. bude sbírka na podporu Českého katolického biblického díla.

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých osobních modlitbách.

V pátek po mši sv. na faře příprava biřmovanců.

V zakristii je rozpis živého růžence na celý rok (pro ty, kdo si ještě nevyzvedli).

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava čas/místo úmysl mše sv.
ne 24.1. 3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Senice
08:00
Za živé a farníky
po 25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
út 26.1. Sv. Timoteje a Tita, biskupů
st 27.1.
čt 28.1. Sv. Tomáše Akvinského – kněze a učitele církve Senička
18:00
Za Marii Hrachovinovou a duše v očistci
29.1. Senice
18:00
Volný úmysl
so 30.1.
ne 31.1. 4. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za Jarosl. Kvapila, jeho rodiče a živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin