Pastýřský list otce arcibiskupa

Pastýřským listem se otec arcibiskup obrací především na mladé lidi, kteří se rozhodují pro budoucí povolání. Celý text si můžete přečíst zde.

Všem farnostem

Arcidiecéze olomoucké

pozdrav a požehnání!

 

Drazí bratři a sestry v Kristu, i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život nestojí. Pro naše mladé nastala doba přihlášek na různé školy, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní školy, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či Velehradě, ale i na Gymnázium Německého řádu v Olomouci, nebo Střední školu pedagogickou a sociální sester dominikánek v Bojkovicích, ale taky na Střední odbornou školu sv. Jana Boska v Kroměříži.

 

Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Zahradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má internát, který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní pomoci s přípravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí.

 

Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociální

v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to kněžský seminář v Olomouci, který je určený pro mladé muže, kteří chtějí nabídnout sami sebe ke službě Bohu a lidem.

 

Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získáte prostřednictvím svého kněze.

 

Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.

 

S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce žehná

+ Jan Graubner

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 12.03. po mši sv.

 

Udělování svátosti nemocných
Senice, pátek 26.03. při večerní mši sv. (Cholina čtvrtek 25.03, Náměšť středa 24.03.)

 

Společná sv. zpověď
kostel Senice, sobota 27.03. od 14 do 15 hodin (Cholina neděle 28.03. od 14 do 15 hodin)

 

Pobožnosti křížové cesty
kostel Senice, neděle 14:30