Slavíme 6. neděli velikonoční

Do 9.5. je možné se přihlásit na pěší pouť do Křtin (21.-23.5.). Podrobnosti na plakátku na nástěnce.

Májové pobožnosti v Senici bývají vždy v pátek po mši sv. a v neděli v 18 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 9.5. 6. neděle velikonoční Den modliteb za proná- sledované křesťany Senice
08:00
Za Vlastimilu a Ludvíka Němcovy, jejich rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 Májová pobožnost
po 10.5.
út 11.5.
st 12.5.
čt 13.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně Senička
18:00
Za Stanislava Smičku
14.5. Svátek sv. Matěje, apoštola Senice
18:00
Na vlastní úmysl
so 15.5.
ne 16.5. 7. neděle velikonoční
Senice
08:00
Za Jarmilu a Víta Plus- kalovy, rodiče, sourozen- ce a živou a rod. Nav- rátilovu
18:00 Májová pobožnost
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin