Slavíme Seslání Ducha Svatého

Při sbírce na opravy v neděli 16.5. se vybralo: Senička (čt) 360,- Kč, Senice 7.542,- Kč. Dohromady 7.902,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Svatodušní sbírka je na církevní školy v diecézi.

POZOR! MŠE SV. V NEDĚLI 30.5. BUDE V 7:30.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 23.5. Slavnost Seslání DUCHA SVATÉHO
(Končí doba velikonoční)
Senice
08:00
Za Marcelu Svozilo- vou, živou a rodinu Palánkovu a Svozilovu
18:00 Májová pobožnost
po 24.5. Panny Marie, Matky církve
út 25.5.
st 26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze
čt 27.5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Senička
18:00
Za rodiče Navrátilovy, jejich syny, snachu a za zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
28.5. Senice
18:00
Na vlastní úmysl
so 29.5.
ne 30.5. Slavnost
Nejsvětější Trojice
Senice
07:30
Za Miloslavu Barte- lovu a její živou rodinu
18:00 Májová pobožnost
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin