Slavnost Nejsvětější Trojice

Při svatodušní sbírce na církevní školy v diecézi se vybralo: Senička (čt) 170,- Kč, Senice 4.410,- Kč. Dohromady 4.580,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

V pátek je první pátek v měsíci červnu. Dopoledne návštěvy nemocných, od 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti, příležitost k přijetí svátosti smíření. Po mši sv. svátostné požehnání.

V pátek po mši sv. příprava biřmovanců na faře.

Zapisují se intence (úmysly mší sv.) na 2. pololetí.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 30.5. Slavnost
Nejsvětější Trojice
Senice
07:30
Za Miloslavu Bartelovu a její živou rodinu
18:00 Májová pobožnost
po 31.5. Svátek
Navštívení Panny Marie
út 1.6. Sv. Justina, mučedníka
st 2.6.
čt 3.6. Slavnost
Těla a Krve Páně

(Doporučený svátek)
Senice
18:30
Volný úmysl
4.6. 1. pátek v měsíci Senice
18:00
Za Květoslava Brzobo- hatého, jeho syna, ce- lou živou a rodinu
so 5.6. Sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
1. sobota v měsíci
Senice
08:00
Na daný úmysl
ne 6.6. 10. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za živé a farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin