Slavíme 10. neděli v mezidobí

Úmysl modliteb na měsíc červen: Za ty, kteří mají vliv na dění ve světě, aby se nechali vést Duchem svatým a uvědomovali si dopad svých rozhodnutí.

V pátek po mši sv. příprava biřmovanců na faře.

Zapisují se intence (úmysly mší sv.) na 2. pololetí.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 6.6. 10. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za živé a farníky
po 7.6.
út 8.6.
st 9.6.
čt 10.6. Senička
18:00
Za rodiče Smékalovy, jejich syny, snachy, dcery, zetě a za Boží požehnání a ochranu P.Marie pro živou rodinu
11.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Senice
18:00
Za rodiče Josefa a Ludmilu Barabášovy, jejich sourozence a duše v očistci
so 12.6. Neposkvrněného srdce Panny Marie
ne 13.6. 11. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za rodiče Zdeňka a Pavlu Dostálovy a celou živou rodinu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin