Slavíme 19. neděli v mezidobí

V neděli 15.8. je v Cholině pouť. Mše sv. tam budou v 8, 10 a 15 hodin. Odpolední mši sv. bude mít tradičně novokněz. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Podrobnosti na plakátku.

V neděli 15.8. bude sbírka na opravy.
POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU
den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 8.8 19. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za P. Jana Otha, faráře a děkana v Senici ( 3.8.1921)
po 9.8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
út 10.8. Svátek sv. Vavřince, mučedníka
st 11.8. Sv. Kláry, panny
čt 12.8. Senička
18:00
Volný úmysl
13.8. Senice
18:00
Volný úmysl
so 14.8. Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
ne 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Doporučený svátek Senice
08:00
Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za farníky
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava biřmovanců
fara Senice, pátek  24.09.2021 po večerní mši sv.

 

Farní pouť
Želiv, Žďár nad Sázavou, sobota 25.09.2021, podrobnosti na plakátku, odjezd: Cholina 5:20, Odrlice 5:25, Dubčany 5:30, Senice 5:35

 

Víkend biřmovanců v Rajnochovicích
ADCŽM Přístav Rajnochovice 01.-03. října 2021